Tisk

Základní orientace v právu pro ekonomy a účetní--- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE ---

Datum zahájení:
26. září 2024, 08:30
Datum ukončení:
26. září 2024, 13:00
Kód:
VS: 24027

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

ÚVODEM:

Vše, co by měl z práva znát každý ekonom a účetní. Přehledně, srozumitelnou formou na příkladech z praxe. Občanské, obchodní právo, závazky a odpovědnost – Jaké právní předpisy se dotýkají praxe účetních a ekonomů? Kdy odpovídám klientovi za škodu? …a mnoho dalšího

 

Cíl semináře:

V právním řádu se často obtížně vyznají i sami právníci, o to složitější to může být pro neprávní profese. Cílem semináře je proto přehlednou a praktickou formou podat ucelený přehled o právních předpisech ČR (proč je důležitý zákon o registru smluv, jak se vyznat v GDPR apod.), o právu jako takovém a formách jeho vymáhání (jak se liší správní řízení od soudního?). Prostor bude věnován pravidlům závazkového práva (vzorům smluv, praktických tipům pro jejich uzavírání, odpovědnosti za škodu).

 

Komu je seminář určen:

ekonomickým a účetním profesím a dále každému, kdo chce získat základní právní přehled a povědomí

 

Program

 

Právní předpisy jejich aplikace v praxi účetních a ekonomů – pravidla pro orientaci v právu a jeho aplikaci (zákon o registru smluv, GDPR, AML zákon aj.)

Vymáhání práva – soudy a alternativní řešení sporů (finanční arbitr, rozhodčí řízení)

Právnické osoby a jejich přehled (obchodní korporace)

Závazkové právo

vybrané typy smluvních typů

pravidla pro uzavírání smluv (předsmluvní odpovědnost, zajištění závazku, forma smlouvy)

odpovědnost

škoda způsobená informací nebo radou – profesní odpovědnost

náhrada škody

vyvinění

 

Přednáší:      Mgr. Ing. Tezeza K R U P O V Á Ph.D.,  lektorka seminářů k tzv. novému občanskému zákoníku a práva obecně – zejména pro ekonomické a neprávní profese. V současné době je zaměstnána jako vedoucí Oddělení metodiky a kontroly střetu zájmů na Odboru střetu zájmů a boje proti korupci MS Praha

 

   Termín:     26. září 2024  ( čtvrtek )  od 8.30  ( 8.00 prezence)

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                     i online

       Cena:     2300,-Kč / nejsme plátci DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ: 62708775        Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz         

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

Bankovní spojení:     9869935524/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

www.seminare-pardubice.cz

 

 

 

 


Zarezervovat kurz: Základní orientace v právu pro ekonomy a účetní--- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE ---

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy