Tisk

Vnitropodnikové směrnice pro podnikatelské subjekty v praxi roku 2023 online

Datum zahájení:
20. červen 2023, 09:00
Datum ukončení:
20. červen 2023, 14:00
Kód:
25013
Cena:
2600.00 CZK (včetně DPH)

Popis

Program webináře: 

Vnitropodnikové směrnice stanovují pravidla, organizaci, podmínky, povinnosti, odpovědnost a pravomoci v určitém oboru pracovní činnosti v návaznosti na příslušné zákony, vyhlášky a nařízení. Smyslem účetních směrnic je aplikovat zákonné předpisy  (zákon o účetnictví , prováděcí vyhlášku pro podnikatele a České účetní standardy) na konkrétní podmínky v účetní jednotce. Vnitropodnikové směrnice jsou individuální předpis v každé účetní jednotce, které seznamují zaměstnance jednak s pravidly v každé účetní jednotce a také s jejich právy a povinnostmi jako zaměstnanců.

Cílem webináře je seznámit účastníky s nejčastějšími směrnicemi v oblasti účetnictví a jejich nejdůležitějšími náležitostmi. 

Program:
1. Nejčastější druhy vnitropodnikových směrnic:
- Systém zpracování účetnictví včetně účtového rozvrhu, oběhu účetních dokladů a jejich archivace z hlediska účetnictví i zákona o dani z přidané hodnoty
- Pravomoci a podpisové vzory - podpisový řád
- Dlouhodobý majetek, odpisový plán
- Zásoby
- Opravné položky
- Rezervy
- Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů
- Kurzové rozdíly, cizí měny
- Inventarizace a účetní závěrka
- Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad
- Pokladna
2. Náležitosti vnitropodnikových směrnic
3. Obsah jednotlivých směrnic
4. Pravidelná revize směrnic
5. Nejčastější chyby při sestavování vnitropodnikových směrnic

 

Přednáší: Ing. Dana Vankeová, certifikovaná účetní, zkušená lektorka

Datum konání: 20.6.2023 od 9,00 hodin

Forma konání: online, tj. přímým přenosem na platformě ZOOM

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 


Zarezervovat kurz: Vnitropodnikové směrnice pro podnikatelské subjekty v praxi roku 2023 online

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno