Tisk

Spisová služba –změny k 1.7.2023 - praxe v oblasti spisové služby, správy dokumentů a nakládání s nimi podle zákona o archivnictví a spisové službě -- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE --

Datum zahájení:
19. červen 2023, 08:30
Datum ukončení:
19. červen 2023, 13:30
Kód:
VS: 23019

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“ Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

Praxe v oblasti spisové služby, správy dokumentů a nakládání s nimi podle zákona o archivnictví a spisové službě

 

Školení ke spisové službě bude zaměřeno na základní úkony ve správě dokumentů u veřejnoprávních původců v legislativním rámci

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění; novelizované vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu

spisové služby, k 1.7.2023; a Národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby s účinností od 4. 7. 2017 s přihlédnutím

k chystaným změnám novely standardu. Zohledněny budou dopady i dalších nařízení EU (např. eIDAS, GDPR) či zákona o právu na digitální

služby č. 12/2020 Sb. na řádnou správu dokumentů a nakládání s nimi v průběhu celého životního cyklu. Přiblíženy budou další vývojové

tendence ve výkonu spisové služby z pohledu uživatelů i očekávaný postup u atestování elektronických systémů spisových služeb

 

  • archivní zákon (aktuální znění zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě)
  • vyhláška č. 92/2023 Sb. s účinností od 01.07.2023, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
  • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, VMV čá 57/2017

 

Přednáší:       Mgr. Linda ŘEZNÍČKOVÁ, metodik předarchivní péče

   Státní oblastní archiv v Hradci Králové, pracoviště Pardubice

 

    Termín:      19. června 2023/ pondělí / od 8.30 hod.  (  8.00  prezence )

      Místo:       Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

                        i online

        Cena:      2100,-Kč  nejsme plátci DPH

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ: 62708775        Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz        

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

Bankovní spojení:     9869935524/0600 MONETA MONEY Bank a.s

 

 


Zarezervovat kurz: Spisová služba –změny k 1.7.2023 - praxe v oblasti spisové služby, správy dokumentů a nakládání s nimi podle zákona o archivnictví a spisové službě -- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE --

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy