Tisk

Zákoník práce-transpoziční novela-změny v roce 2023 včetně změn promítnutých v tzv. „transpoziční novele“… školení bude realizováno prezenčně i ONLINE --

Datum zahájení:
27. červen 2023, 08:30
Datum ukončení:
27. červen 2023, 13:00
Kód:
VS: 23012

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“.  Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

 

Seminář je zaměřen na:

 

Aktuální změny ZP a některých souvisejících právních předpisů

Zavedení otcovské dovolené od 1.12.2022

Změny v pracovnělékařských prohlídkách od 1.1.2023

Slevy na pojistném od 1.2.2023 (obecně)

 

Předpokládané změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“,

jejíž účinnost se předpokládá na přelomu 2. a 3. čtvrtletí 2023.

Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU)

Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům

Zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti

Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců

Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených

Změny v doručování písemností (elektronizace)

 

K aplikaci vybraných ustanovení platné právní úpravy ZP a judikatura

Aktuální judikatura Nejvyššího soudu s dopadem na pracovněprávní vztahy

Pozbytí zdravotní způsobilosti – převedení nebo rozvázání prac. poměru

Hromadné propouštění

Překážky v práci

Dovolená – snadné metody aplikace v praxi

Překážky v práci a náhrada mzdy/platu

K některým dalším institutům ZP (např. doručování písemností)

Diskuse, závěr.

 

Seminář je rovněž konzultační a umožňuje tak účastníkům řešit i jiné situace v personální činnosti, než které jsou předmětem výše uvedeného obsahu.

 

Přednáší:     Mgr. Zdeněk SCHMIED -vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

   Termín:     27. června 2023 / úterý / od 8.30 / 8.00 prezence/

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a. s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                     i online

       Cena:    2100,-Kč  - nejsme plátci DPH

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ: 62708775        Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz        

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

Bankovní spojení:     9869935524/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Zákoník práce-transpoziční novela-změny v roce 2023 včetně změn promítnutých v tzv. „transpoziční novele“… školení bude realizováno prezenčně i ONLINE --

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy