Tisk

Majetek z pohledu účetního a daňového dle platné legislativy pro rok 2023- Školení bude realizováno prezenčně i online

Datum zahájení:
14. červen 2023, 08:30
Datum ukončení:
14. červen 2023, 13:30
Kód:
VS: 11523

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!  školení bude realizováno prezenční formou  i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výukysi zvolí.

Vybranou formu školení prosíme napsat do kolonky – další účastníci.

Abychom těm, co se zúčastní online, mohli poslat přihlašovací

kódy do webináře a materiály k namnožení.

Děkujeme vám.

 

Program :

 

 • Dlouhodobý majetek z hlediska občanského zákoníku
 • Dlouhodobý majetek podle zákona o účetnictví
  • Oceňování hmotného a nehmotného majetku dle účetnictví.
  • Český účetní standarddlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
  • Odpisy účetní
  • Metoda komponentního odepisování versus rezervy na opravy hmotného majetku, zbytková hodnota - příklady
  • Technické zhodnocení majetku- rekonstrukce, modernizace, přístavby, nástavby a stavební úpravy nemovitého majetku, opravy kontra technické zhodnocení, technické  zhodnocení dle vyhlášky 500/2002 Sb. oproti zákonu o daních z příjmů
  • Opravy a udržování majetku vlastního a opravy a udržování majetku pronajatého (propachtovaného)
  • Inventarizace majetku – lhůty, provádění, inventarizační soupisy, druhy inventur, povinnosti vyplývající ze zákona o UCT a vyhlášky  270/2010 Sb. –

 

 • Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o daních z příjmů
  • Oceňování majetku dle ZDP, rozdíly oproti účetnictví.
  • Zvýšení PC pro hmotný majetek a technické zhodnocení na 80 tis. Kč
  • Zrušení kategorie nehmotného majetku
  • Mimořádné odpisy proslouženy do konce roku 2023–novela 2022
  • Majetek vyloučený z odpisování
 • Pokyn D-22– výklad GFŘ zákona o daních z příjmů
 • Tvorba daňových rezervdle zákona o rezervách
 • Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o DPH
  • změny u hmotného majetku
  • změny u pronájmu od 1.1.2021( novela 80/2019 Sb.)
 • Informace GFŘ k výše uvedené problematice DPH včetně pohledu DPH na inventarizaci majetku

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

 

Přednáší:       Ing. Dana VANKEOVÁ, certifikovaná účetní, členka HV SÚ, členka

                                                        Komory certifikovaných účetních

    Termín:      14.června 2023/ středa / od 8.30 hod.  (  8.00  prezence )

      Místo:       Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

                        i online

        Cena:      2300,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 


Zarezervovat kurz: Majetek z pohledu účetního a daňového dle platné legislativy pro rok 2023- Školení bude realizováno prezenčně i online

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy