Tisk

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě platem podle zákoníku práce ve světle aktuálních změn. -- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Datum zahájení:
15. červen 2023, 08:30
Datum ukončení:
15. červen 2023, 13:00
Kód:
VS: 23005

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“ Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

Seminář je zaměřen na problematické aspekty jednotlivých oblastí v odměňování zaměstnanců

ve veřejné správě s důrazem na aplikační praxi a požadavky účastníků semináře. Výklad příslušné

zákonné právní úpravy a prováděcích právních předpisů.

Tematické okruhy:

-  Prameny právní úpravy odměňování

-  Shrnutí posledního vývoje právní úpravy - změny od 1. ledna 2023 ve výši minimální mzdy

    a nejnižších úrovní zaručené mzdy, změny v pravidlech odpočtů započitatelné praxe, katalogu

    prací a   zařazení zaměstnanců do stupnic platových tarifů,

-  Chystané změny v odměňování - změny v odměňování DPP a DPČ, homeworking, 

-   Aktuální relevantní judikatura v oblasti odměňování

-   Druhy odměn za práci, zásady odměňování

-   Určení platového tarifu zaměstnance, změna výše platu

-   Příplatky

-   Odměna a cílová odměna vs odměna podle § 224 ZP

-   Splatnost a výplata platu

-   Průměrný výdělek

-   Odměňování a práce na dálku /homeworking /

-   V případě zájmu i problematika odměňování platem podle jiné právní úpravy než v ZP

a další formy odměňování ve veřejném sektoru (zastupitelé v orgánech ÚSC, představitelé státní moci) případně odměňování mzdou

 

Přednáší:     Mgr. Stanislav Szpandrzyk- Vrchní ministerský rada v odboru pracovněprávní legislativy

                           Ministerstva práce a sociálních věcí Praha.  Věnuje se přípravě legislativy týkající

                           se odměn za práci jak v soukromé, tak veřejné sféře

   Termín:    15. června 2023 / čtvrtek / od 8.30 / 8.00 prezence /

      Místo:    Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice  i online

       Cena:    2100,-Kč Nejsme plátci DPH

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ: 62708775        Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz        

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

Bankovní spojení:     9869935524/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě platem podle zákoníku práce ve světle aktuálních změn. -- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy