Tisk

FKSP a sociální fondy Aktuální stav a novinky, včetně novely č.263/2021 Sb. ze dne 8. července 2021 - změny pro rok 2023 --školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Datum zahájení:
28. únor 2023, 08:30
Datum ukončení:
28. únor 2023, 13:30
Kód:
VS: 23004

Popis

 

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“.  Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

 

URČENO:Seminář je určen pro účetní, odborové funkcionáře, ekonomy, správce fondu a další zájemce o tuto problematiku v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích, státních podnicích, obcích, krajích a v městských úřadech. 


CÍL:Cílem vzdělávacího programu je přehledný a srozumitelný výklad vyhlášky č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů. Posluchači se pod odborným lektorským vedením zorientují v problematice tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů. Na konkrétních příkladech z praxe budou mít možnost získat odpovědi na své dotazy.

 

PROGRAM:

• výklad vyhlášky č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a výklad souvisejících právních předpisů, 

• používání fondů a jejich účel, 

• tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu,

• fondy dle specifikace – organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce, kraje apod.,

• způsob čerpání fondů – pravidla pro nakládní s prostředky fondu,

• odborové organizace a jejich spolurozhodování,

• co lze a nelze z fondů přispívat – příspěvky na stravování, rekreaci, kulturu a sport, půjčky, dary atd., 

• vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce, zdaňování příspěvků z fondu daní z příjmů ze závislé činnosti atd.).  

Aktuality a změny ke dni konání školení

• diskuze, zodpovězení dotazů, příklady z praxe.

 

Přednáší:      Ing. Martin ŠABO, MFČR Praha

   Termín:     28. února 2023  ( úterý)  od 8.30  ( 8.00 prezence)

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484,

                      Pardubice i ONLINE

       Cena:     2100,-Kč / nejsme plátci DPH /

 

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ: 62708775        Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz        

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

Bankovní spojení:     9869935524/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 

 

 


Zarezervovat kurz: FKSP a sociální fondy Aktuální stav a novinky, včetně novely č.263/2021 Sb. ze dne 8. července 2021 - změny pro rok 2023 --školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy