Tisk

Novinky v daních a účetnictví pro rok 2023-- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Datum zahájení:
23. únor 2023, 08:30
Datum ukončení:
23. únor 2023, 13:30
Kód:
VS: 10423

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“.  Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení.

 

 

Program bude doplněn dalšími body podle aktuálního stavu legislativy k datu konání semináře.

 

 

PROGRAM:

 

  • Přehled novel zákona o daních z příjmů aktuálně platnýchpřehled novel zákona o daních z příjmů, dopad dění na Ukrajině do daňové problematiky

 

  • Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2023

 

  • Zákon o evidenci tržeb -  pozastaven do 31.12.2022, aktuální informace o jeho zrušení eventuelně úpravách

 

 

  • Změny v oblasti cestovních náhrad  a silniční daně  v průběhu roku 2022 a pro rok 2023

 

  • Novela zákona o DPHzměny přijaté v průběhu roku 2022 a očekávané k 1.1.2023

 

  • Další novely zákonů v daňové oblasti přijaté v průběhu roku 2022 a očekávané od 1.1.2023– např. zákon o dani silniční, zákon o spotřebních daních apod.

 

  • Aktuální informace o novém zákonu o účetnictví

 

  • Informace GFŘ a MF, nejdůležitější informace zveřejněné ve   Finančních zpravodajích, zápisy z jednání KV KDPGFŘ a další

 

 

  • Další aktuální informace k datu konání semináře

 

 

Přednáší:      Ing. Dana VANKEOVÁ, certifikovaná účetní, členka HV SÚ, členka

                                                        Komory certifikovaných účetních

        

   Termín:     23. února 2023 / čtvrtek / od 8.30 / 8.00 prezence /

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                        i  ONLINE

       Cena:    2300,-Kč  /vč.DPH/

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Novinky v daních a účetnictví pro rok 2023-- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy