Tisk

Archiv – Správa dokumentů v soukromé sféře a aktuální požadavky legislativy /školení bude realizováno prezenčně i online /

Datum zahájení:
24. říjen 2022, 09:00
Datum ukončení:
24. říjen 2022, 13:00
Kód:
VS: 13522

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!  školení bude realizováno prezenční formou  i online / tj.  webinář/

Účastníky  prosíme, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výukysi zvolí.

Vybranou formu školení prosíme napsat do kolonky – další účastníci.

Abychom těm, co se zúčastní online, mohli poslat přihlašovací

kódy do webináře a materiály k namnožení.

Děkujeme vám.

 

Zaměření semináře: Instituce soukromé sféry a nestátního soukromého sektoru, resp. tzv. soukromoprávní původci (podle § 3 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů).

 

Přínos pro účastníky: Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. Skartační režim základních typů dokumentů. Připravované novinky při správě dokumentů

 

Program:

  • Základní povinnosti a práva různých typů původců podle české legislativy
  • Hlavní povinnosti vyplývající ze zákona o archivnictví pro subjekty v soukromém sektoru
  • Spisová služba – aplikace jejích pravidel a zkušeností pro soukromoprávní původce
  • Spisový řád a plán – jejich tvorba a možnosti využívání
  • Skartační režim dokumentů, skartační řízení a výběr archiválií se státním archivem
  • Skartační lhůty u základních typů dokumentů u původce. Počítání skartačních lhůt s ohledem na různé typy dokumentů.
  • Elektronizace správy dokumentů pod vlivem nařízení EU eIDAS
  • Důsledky nařízení EU GDPR pro manipulaci s dokumenty
  • Další hlavní související předpisy v souvislosti se správou dokumentů
  • Novinky a připravovaná opatření v legislativě (eLegalizace, e-podepisování dokumentů, změny v oblasti datových schránek)

 

Přednáší:       PaeDr. Bohumír BROM – archivář s 30-ti letou praxí v archivnictví

                       Exter.pedagog na VŠ finanční a správní v Praze

Termín:          24. října 2022 / pondělí / od 9.00 hod.  (8.30 prezence)

Místo:             Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice  i online                                     

Cena:             2300,-Kč / vč. DPH/

 

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci kurzu zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na kurz přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače.

Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

materiály lektora.

 

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 

 


Zarezervovat kurz: Archiv – Správa dokumentů v soukromé sféře a aktuální požadavky legislativy /školení bude realizováno prezenčně i online /

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy