OblíbenéTisk

EU – obchod a služby – daňově, účetně

Datum zahájení:
30. srpen 2022, 08:30
Datum ukončení:
30. srpen 2022, 13:00
Kód:
96390
Oblíbené:
0 Oblíbené
Cena:
2300.00 CZK (včetně DPH)

Popis

Cíl webináře:Problematika obchodu a služeb v rámci EU s důrazem na uplatnění DPH a účtování. S ohledem na fakt, že plátci orientovaní na zahraničních trhy včetně EU mají často na svém výstupu osvobozeno s nárokem na odpočet či přenesenou daňovou povinnost, tak jim často vychází v přiznání k DPH nadměrný odpočet. Je tudíž přirozené, že se stávají předmětem kontrol správce daně. Bude kladen důraz na správné a obhajitelné uplatnění DPH včetně časových souvislosti a účtování včetně tvorby opravných položek, důsledků inventarizace atd.

 

Pro koho je webinář určen:Pro účetní a pracovníky oddělení obchodu a služeb v rámci EU

Anotace webináře:

  • Dodání zboží do jiného členského státu– důkazy nutné pro prokázání osvobození od DPH dle paragrafu 64, stanovení přepravních podmínek pro potřeby osvobození, řetězové obchody – jak je odhalit a nastavit s cílem zajištění osvobození dle paragrafu 64. Konsignační sklady, obsah smlouvy a navázání evidence DPH a účetnictví. Prodeje do EU přes e-shopy, případně elektronická rozhraní s důrazem na prodej zboží na dálku. Účtování dodání zboží do jiného členského státu. Pohledávky za odběrateli v účetnictví. Specifika dodání zboží s instalací a montáží.
  • Pořízení zboží z jiného členského státu– povinnost přiznat DPH včetně časových souvislostí, přepočet měn pro potřeby DPH a pro potřeby účetnictví. Pozdě či případně brzy přijaté faktury, jak s nimi naložit pro potřeby správného uplatnění DPH.
  • Poskytnuté služby do EU– uplatnění DPH u jednorázových a víceletých smluv vůči obchodním partnerům v EU. Služby dle paragrafu 9 a 10 ZDPH. Místo uskutečnění zdanitelného plnění s ohledem na zařazení do paragrafu 9 či 10 ZDPH. Prováděcí nařízení směrnice EU a jeho vypovídací schopnost pro kvalifikaci smluvního závazku a typu plnění. Vykazování v přiznání k DPH, souhrnném hlášení a účtování služeb
  • Přijaté služby z EU– časové souvislosti u stanovení data povinnosti přiznat daň. Uplatnění faktur za přijaté služby v přiznání k DPH a kontrolním hlášení. Dlouhodobé smlouvy – doporučení ohledně stanovení DUZP, účtování přijatých služeb z EU, kurzy v účetnictví atd.

 

Přednáší: Ing. Vladimír ZDRAŽIL, člen metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH

Datum konání: úterý 30.8.2022

Časový rozsah: 8,30 – 13,00 hodin

Forma konání: pouze online, tj. webinář prostřednictvím platformy ZOOM /účastníci obdrží přihlašovací údaje do webináře dva pracovní dny před jeho konáním včetně podkladovýcm materiálů k webináři/

Účastnický poplatek: 2300 Kč včetně DPH, platba účastnického poplatku na základě faktury vystavené organizátorem webináře v den jeho realizace se 14denní splatností

 

Organizátor vzdělávací akce: NOVATIS s.r.o. Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice, IČ: 27509974, DIČ: CZ27509974

Kontakt: tel. 722546496


Zarezervovat kurz: EU – obchod a služby – daňově, účetně

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Přiřazené tagy

DPH