Whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů – nová právní úprava pro rok 2022 ......... on-line školení

Datum zahájení:
30. květen 2022, 09:00
Datum ukončení:
30. květen 2022, 12:30
Kód:
24061
Cena:
2300.00 CZK (včetně DPH)
Místo konání:
online

Popis

Datum konání: 30.května 2022

Začátek webináře: 9,00 hodin

Konec webináře: cca ve 12,30 hodin

Místo konání: online

Lektor: JUDr. Petr Podrazil

 

Cílem webináře je seznámit posluchače s novou právní úpravou ochrany oznamovatelů. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, jsou členské státy povinny přijmout do 17. 12. 2021 právní úpravu provádějící ustanovení předmětné směrnice. Zároveň jsou jednotliví zaměstnavatelé, kteří zaměstnávali v rozhodném období nejméně 25 zaměstnanců, povinni přijmout systém tzv. interních oznamovacích kanálů, a to do 31. 3. 2023. V případě nesplnění této povinnosti hrozí zaměstnavatelům vysoké pokuty.

 

Určeno personalistům, vedoucím zaměstnancům, podnikovým právníkům a dalším zaměstnancům, kteří budou mít problematiku ochrany zaměstnanců na starosti.

 

Webinář je věnován nové právní úpravě whistleblowingu. Jako whistleblower je označována osoba, která upozorní kompetentní orgán či organizaci na závadné, neetické či jinak protispolečenské jednání, o němž se dozvěděla v souvislosti s výkonem svého povolání. Jelikož je tímto oznámením potenciálně vystavěna tzv. odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele, považuje právní úprava za nezbytné poskytnout whistleblowerowi (tj. oznamovateli) adekvátní ochranu. 
 

1. Vymezení oznamovací činnosti – rozsah, výjimky, způsob podání oznámení (v jakých oblastech jsou oznamovatelé chráněni) 
2. Chráněné osoby – kdo může být oznamovatelem 
3. Odvetná opatření – pojem, rozsah (před jakým jednáním je oznamovatel chráněn) 
4. Ochrana před odvetným opatřením – jak je oznamovatel chráněn 
5. Vnitřní oznamovací systém – povinný subjekt a jeho povinnosti, přijímání oznámení, vymezení tzv. příslušné osoby, evidence a uchování a uchovávání oznámení 
6. Působnost Ministerstva spravedlnosti 
7. Kontrolní činnost / přestupky

Další informace:

 

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. 


Zarezervovat kurz: Whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů – nová právní úprava pro rok 2022 ......... on-line školení

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Přiřazené tagy