Tisk

Výkon spisové služby, správa dokumentů a nakládání s nimi podle zákona o archivnictví a spisové službě - Školení se uskuteční prezenčně i online

Datum zahájení:
13. červen 2022, 08:30
Datum ukončení:
13. červen 2022, 13:30
Kód:
VS: 12522

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Upozornění!  školení bude realizováno prezenční formou  i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výukysi zvolí.

Vybranou formu školení prosíme napsat do kolonky – další účastníci.

Abychom těm, co se zúčastní online, mohli poslat přihlašovací

kódy do webináře a materiály k namnožení.

Děkujeme vám.

 

 

Školení ke spisové službě bude zaměřeno na správu dokumentů u veřejnoprávních

původců v legislativním rámci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

v platném znění, stavu k 1.2.2022; vyhlášce č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu

spisové služby, stavu k 1.1.2022; a Národnímu standardu pro elektronické systémy

spisové služby s účinností od 4. 7. 2017. Zohledněny budou dopady i dalších nařízení

EU (např. eIDAS, GDPR), či zákona o právu na digitální služby č. 12/2020 na řádnou

správu dokumentů a nakládání s nimi v průběhu celého životního cyklu.

 

  • -archivní zákon (aktuální znění zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.,
  • o archivnictví a spisové službě)
  • -vyhláška č. 504/2021 Sb. s účinností od 01.01.2022, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb.,
  • o podrobnostech výkonu spisové služby,
  • -Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, VMV čá 57/2017

 

 

Přednáší:       Mgr. Linda  Ř E Z N Í Č K O V Á, metodik předarchivní péče

   Státní oblastní archiv v Hradci Králové, pracoviště Pardubice

 

    Termín:      13. června 2022/ pondělí / od 8.30 hod.  (  8.00  prezence )

      Místo:       Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

                       i online

        Cena:     2200,-Kč / vč. DPH/

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o.

mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž  členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento

či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete

prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR,

tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci".

Postačí napsat např. poznámku"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme.

Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 

 


Zarezervovat kurz: Výkon spisové služby, správa dokumentů a nakládání s nimi podle zákona o archivnictví a spisové službě - Školení se uskuteční prezenčně i online

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy