Tisk

Finanční kontrola aneb vnitřní kontrolní systém v podmínkách příspěvkové organizace–informace k mezitímní závěrce Školení bude realizováno prezenčně i online

Datum zahájení:
30. květen 2022, 08:30
Datum ukončení:
30. květen 2022, 13:30
Kód:
VS: 22017

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

K účasti není nutný očkovací certifikát.

 

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výukysi zvolí.  Vybranou

formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“.  Abychom těm,

co se zúčastní online mohli poslat přihlašovacíkódy do webináře a materiály k namnožení.

 

 

Praktické metodické rady k tvorbě funkčního systému řídící kontroly v podmínkách příspěvkové organizace

 

Přehled témat:

  1. Vymezení vnitřního kontrolního systému, základních složek, postupů a principů obecně
  2. Legislativní rámec
  3. Finanční kontrola jako základní nástroj realizace vnitřního kontrolního systému, zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
  4. Jednotlivé fáze řídící kontroly – jejich cíle, postupy, zdokumentování a personální zajištění
  5. Vyhledávání, identifikace a hodnocení rizik ve vybraných oblastech - dlouhodobý majetek vlastní a svěřený k hospodaření, zásoby, finanční prostředky, pohledávky, závazky, fondy, mzdy, daně, zveřejňování smluv
  6. Nastavení plánů kontrol, monitorovací činnost
  7. Praktické příklady řídící kontroly. Upozornění na chyby zjišťované při finančních kontrolách v hospodaření příspěvkových organizací a d doporučení na zlepšení vnitřního kontrolního systému.

 

 

Přednáší:     Ing. Daniela BURIANOVÁ, LL.M.  auditor a daňový poradce         

   Termín:     30. května  2022  / pondělí / od 8.30  / 8.00 prezence /

      Místo:    Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                   i online

       Cena:    2000,-Kč Nejsme plátci DPH

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ: 62708775 Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz        

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

 


Zarezervovat kurz: Finanční kontrola aneb vnitřní kontrolní systém v podmínkách příspěvkové organizace–informace k mezitímní závěrce Školení bude realizováno prezenčně i online

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy