Tisk

Spisová služba aneb efektivní správa dokumentů v praxi - školení bude realizované prezenčně i online

Datum zahájení:
22. březen 2022, 08:30
Datum ukončení:
22. březen 2022, 13:30
Kód:
VS: 11622

Popis

 

Upozornění!  školení bude realizováno prezenční formou  i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí a toto

napsali do kolonky "další účastníci". Abychom těm, co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací

kody do webináře a materiály k namnožení.

Děkujeme vám.

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Musí se dodržovat systém ON / očkování, prodělaná nemoc/.

 

Seminář je určen především veřejnoprávním původcům, kteří mají ze zákona povinnost vést řádně spisovou službu.

Své se dozvědí i zástupci i soukromoprávní sféry, kteří mají zájem na kvalitním fungování spisové služby.

 

Účastníci budou seznámeni s platnou legislativou, především zákonem 499/2004 Sb.  o archivnictví a spisové službě,

vyhláškou 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a dalšími právními normami, které se dané problematiky týkají.

Především pak s nařízením eIDAS.

 

Kurz se bude věnovat odborné správě dokumentů jak v analogové, tak digitální podobě  od jejich vzniku, přes evidenci, oběh,

vyřizování, podepisování, ukládání až po jejich vyřazování v rámci skartačního řízení a kontroly výkonu těchto činností ze strany státních archivů.

 

Část přednášky bude věnována aktuálním problémům týkajících se vztahu spisové služby a GDPR.

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:       Mgr. Martin  LANDSMANN – ředitel - Státní oblastní archiv Zámrsk

    Termín:      22. března 2022/ úterý / od 8.30 hod.  (  8.00 prezence )

      Místo:       Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice i online

        Cena:      2200,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 


Zarezervovat kurz: Spisová služba aneb efektivní správa dokumentů v praxi - školení bude realizované prezenčně i online

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy