Tisk

Aktuální změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022 Školení bude realizováno prezenčně i online

Datum zahájení:
22. únor 2022, 08:30
Datum ukončení:
22. únor 2022, 13:30
Kód:
VS: 22009

Popis

 

Upozornění!  školení bude realizováno prezenční formou  i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí

Vybranou formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“.  

Abychom těm, co se zůčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a

materiály k namnožení.

Děkujeme vám.

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Musí se dodržovat systém ON / očkování, prodělaná nemoc/.

Účastníci školení se musí prokázat certifikátem.

 

Obsah :

1)Aktuální informace

Antivir A a B -  prodloužen  do 28. 2. 2022

Aktuální informace týkající se příspěvku při karanténě a izolaci- zákon č. 518/2021 Sb. – účinnost 23. 12. 2021

Podmínky pro nárok na příspěvek, výplata příspěvku, promlčení nároku, výpočet příspěvku

Krizové ošetřovnéa zákon č. 520/2021 Sb. – nárok zpětně od 1. 11. 2021 nejdéle do 28. 2. 2022

Žádost o ošetřovné, podmínky nároku, výše ošetřovného

Práva pojištěnců a povinnosti zaměstnavatelů

 

2)Změny ve zdravotním pojištění dané zákonem č. 371/2021 Sb.

-Změny v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

-Změny v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojištěném na veřejné ZP

 

3)Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků – účinnost od 1. 11. 2021 (zrušeno NV č. 495/2001 Sb.)

 

4)NV č. 508/2021 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku -od 1. 1. 2022

 

5)Změny ve výpočtu penále od 1. 1. 2022 u pojistného na zdravotní a sociální pojištění – zákon č. 286/2021 Sb.

 

6)Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti zaměstnanosti

 Promítnutí změn v zákoně o NP do zákoníku práce -

 Doba ošetřovného je pro účely nároku na dovolenou dobou odpracovanou!

 Příspěvek v době částečné práce – tzv. kurzairbeit ,

 Podmínky, za kterých se příspěvek poskytne

 Povinnosti zaměstnavatelů vůči úřadu práce

                                                                                                                           

7) Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy

- Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu

-Doplatek  se netýká náhrady mzdy

-Další změny v této oblasti

-Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana (nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy)

 

Přednáší:     Ing. Růžena KLÍMOVA, výborná lektorka mzdového účetnictví

Termín:        22. února2022 / úterý/ od 8.30 / 8.00 prezence/

Místo:           Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice  i  online

Cena:            2000,-Kč   Nejsme plátci DPH

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ:  62708775  Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz        

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

Bankovní spojení:     9869935524/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 

V případě, že vzdělávací akce probíhá ve webinářové podobě, tak žádné občerstvení neposkytujeme.

Co se týká podkladových materiálů pro účastníky, tak ty u webinářů posíláme mailem /tj. lektorem poskytnuté

podklady pro účastníky/. U webinářů je jedinou akceptovatelnou platební podmínkou úhrada převodem.

Nehraďte prosíme zálohově, tj. před webinářem. Vyčkejte na zaslanou fakturu mailem bezprostředně po proběhnutí

webináře. Na základě této faktury bude vámi provedena úhrada účastnického poplatku.

 

Přihlašovací údaje do webináře spolu s materiály k akci účastník obdrží cca 2 dny před konáním webináře.

Doporučujeme účastníkům, aby si materiály vytiskli pro lepší práci v průběhu školení.

 


Zarezervovat kurz: Aktuální změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022 Školení bude realizováno prezenčně i online

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy