Tisk

Praktický seminář k dani z příjmů za rok 2021 pro fyzické a právnické osoby, novelizovaná ustanovení pro rok 2022 - online -

Datum zahájení:
15. únor 2022, 08:30
Datum ukončení:
15. únor 2022, 13:30
Kód:
VS: 11522
Cena:
2200.00 CZK (včetně DPH)
Místo konání:
online
Lektor:
Pan Ing. Jan VORLÍČEK, býv.ředitel FÚ Hradec Králové

Popis

 

Upozornění!  školení bude realizováno  online / tj.  webinář/

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

 

Musí se dodržovat systém ON / očkování, prodělaná nemoc/.

 

Uplatnění zákona o daních z příjmů formou vyplnění daňového přiznání fyzických a právnických

osob včetně obsahové náplně jednotlivých řádků.

Při výkladu budou uplatněny novely DP, účinné pro rok 2021 (uplatňování ztrát, změny v bytových

potřebách, hmotný a nehmotný majetek a další změny, uvedené v daňovém balíčku)

Výklad pro fyzické a právnické osoby bude uváděn podle věcné náplně společně

Předáním daňového přiznání, souvisejících výkazů a finančním zúčtováním se státem bude ukončeno

zdaňovací období roku 2021. Seminář bude proto zaměřen na rekapitulaci prací, které s tímto úkolem

souvisí, příslušné formuláře budou účastníkům k dispozici.

 

Fyzické osoby

 • kdo, za jakých podmínek a v jakém termínu je povinen daňové přiznání podat
 • stanovení dílčích základů daně, obsah jednotlivých příloh
 • zásady pro uplatňování položek, které základ daně snižují
 • slevy na dani a podmínky pro jejich uplatnění
 • daňové zvýhodnění a daňové bonusy, zásady prokazování
 • opravná a dodatečná daňová přiznání
 • povinné přílohy k daňovému přiznání
 • podmínky pro uplatnění paušální daně za rok 2021 u poplatníků v paušálním režimu

 

Právnické osoby

 • podmínky pro podání DP u veřejně prospěšných poplatníků a SVJ
 • úprava hospodářského výsledku na základ daně, zvyšující a snižující položky
 • věcný obsah jednotlivých řádků DP
 • stanovení základu daně a jeho rozdělení na společníky veřejné obchodní společnosti
 • podmínky pro uplatňování ztrát minulých období
 • další položky snižující základ daně
 • stanovení daně a uplatňování slev na dani
 • přílohy daňového přiznání a jejich obsahová náplň
 • odvody v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků se ZPS

 

Společná ustanovení pro FO a PO (placení daně, sankční postihy, prekluzivní lhůty,

související ustanovení daňového řádu)

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:       Ing. Jan VORLÍČEK, bývalý ředitel FÚ Hradec Králové

Termín:          15. února 2022 / úterý/   od 8.30 hod. ( 8.00 prezence)              

 Místo:            online

 Cena:             2200,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci kurzu zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na kurz přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Praktický seminář k dani z příjmů za rok 2021 pro fyzické a právnické osoby, novelizovaná ustanovení pro rok 2022 - online -

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy