Tisk

Zákoník práce – konzultační seminář k aktuální pracovněprávní problematice 2021 s poznatky z aplikace vybraných ustanovení poslední novely zákoníku práce - vč. změn -- školení se uskuteční online

Datum zahájení:
17. únor 2022, 08:30
Datum ukončení:
17. únor 2022, 13:30
Kód:
VS: 10722
Cena:
2200.00 CZK (včetně DPH)
Místo konání:
online
Lektor:
Pan Mgr. Zdeněk SCHMIED, MPSV Praha, odb.pracovně právní legislativy

Popis

 

Upozornění!  školení bude realizováno online / tj.  webinář/

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit 

mimořádnými opatřeními MZ ČR ke dni konání školení.

 

Seminář je primárně zaměřen na poznatky získané z aplikace vybraných složitějších ustanovení poslední novely zákoníku práce (např. uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a na sportovní soustředění, dovolená, doručování písemnosti, sdílené pracovní místo). Současně budou prezentovány některé významné judikáty Nejvyššího soudu ČR v pracovněprávní problematice.

 

Obsah semináře je zaměřen především na tyto oblasti:

 

1. Obecné principy pracovního práva

zákoník práce ("ZP") v systému právního řádu a vztah k jiným zákonům

- základní zásady pracovního práva, působnost ZP, forma právních  jednání,

2. Pracovní poměr

- jednání před vznikem pracovního poměru (informace, vstupní lékař. prohlídky)

- vznik, změny, skončení

- ochranná doba, odstupné, neplatné rozvázání pracovního poměru

- jmenování a odvolání (vzdání se) vedoucího pracovního místa 

3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

- dohoda o provedení práce

- dohoda o pracovní činnosti

- odchylky od pracovního poměru

4. Pracovní doba a doba odpočinku

- pracovní doba a její rozvrhování

- doby odpočinku a přestávky v práci

- pružné rozvržení pracovní doby

5. Překážky v práci

- překážky na straně zaměstnance

- překážky na straně zaměstnavatele

6. Dovolená

- nová koncepce dovolené od 1. 1. 2021

- podmínky nároku a stanovení délky dovolené

- limitované a nelimitované náhradní doby, které se pro účely dovolené považují za výkon práce   

podmínky jejich započítávání

- čerpání dovolené

- náhrada mzdy za dovolenou

- krácení dovolené (již jen v případě neomluvené absence

- specifika dodatkové dovolené

- převedení nevyčerpané dovolené z roku 2020

7. Společná ustanovení, zejména 

- potvrzení o zaměstnání

- doručování písemností

- sdílené pracovní místo

- přechod práv a povinností z pracovně právních vztahů.

 

V jednotlivých částech bude důraz kladen na změny provedené

poslední novelou zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) s účinností k 30. 7. 2020  a  1 .1. 2021.

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž  členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:     Mgr. Zdeněk SCHMIED -vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

   Termín:     17. února 2022 / čtvrtek / od 8.30 / 8.00 prezence/

      Místo:     online

       Cena:    2200,-Kč /vč. DPH/

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 

 

 


Zarezervovat kurz: Zákoník práce – konzultační seminář k aktuální pracovněprávní problematice 2021 s poznatky z aplikace vybraných ustanovení poslední novely zákoníku práce - vč. změn -- školení se uskuteční online

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy