Tisk

Účetní závěrka za rok 2021 pro podnikatele včetně přípravy podkladů pro daňové přiznání - školení bude realizováno prezenčně i online

Datum zahájení:
1. únor 2022, 08:30
Datum ukončení:
1. únor 2022, 13:30
Kód:
VS: 10522

Popis

 

Upozornění!  školení bude realizováno prezenční formou  i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí a toto

napsali do kolonky "další účastníci". Abychom těm, co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací

kody do webináře a materiály k namnožení.

Děkujeme vám.

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

 

Musí se dodržovat systém ON / očkování, prodělaná nemoc/.

 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:

Podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob,

rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou, promítnutí mimořádných opatření

roku 2020 a 2021 do účetnictví a daně z příjmů.

 

OBSAH SEMINÁŘE:

 

 • Účetní závěrka :
  • Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti ,
  • Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech,
  • inventarizace z pohledu DPH –náležitosti likvidačních protokolů
  • Účetní a daňové odpisy
  • Opravné položky k pohledávkám –účetní a daňový pohled, odpis pohledávek, zápočty
  • Rezervy účetní a daňové
  • Časové rozlišení nákladů a výnosů
  • Dohadné položky
  • Náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů ( daňové a nedaňové)
  • Kursové rozdíly
  • Zaúčtování daně ( splatné i odložené , výpočet odložené daně)
  • Sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek včetně přílohy
  • Schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou
  • České účetní standardy týkající se účetní závěrky
  • Interpretace NÚR týkající se účetní závěrky

 

 • Daňový pohled:
 • časové rozlišení nákladů a výnosů z pohledu daně z příjmu,
 • daňově neuznatelné náklady,
 • vyloučené výnosy,
 • položky zvyšující a snižující základ daně,
 • daňové odpisy,
 • paušální výdaj na auto,
 • daňové opravné položky,
 • daňové rezervy,
 • stanovení základu daně,
 • položky odčitatelné od základu daně,
 • slevy na dani,
 • uplatnění ztrát minulých období, 
 • zálohy na další období.

 

 • Účetní a daňové dopady mimořádných opatření roku 2021
 • do účetnictví a daně z příjmů( např. zpětné uplatnění daňové  ztráty,
 • kompenzační bonusy,  program Antivirus a další)
 • Dotazy

                 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:       Ing. Dana VANKEOVÁ, certifikovaná účetní, členka HV SÚ, členka

                                                        Komory certifikovaných účetních

    Termín:      1. února 2022  / úterý / od 8.30 hod.  (  8.00  prezence )

      Místo:       Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice i online

        Cena:      2200,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.


Zarezervovat kurz: Účetní závěrka za rok 2021 pro podnikatele včetně přípravy podkladů pro daňové přiznání - školení bude realizováno prezenčně i online

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy