Tisk

FKSP a sociální fondy – podzim 2021 Aktuální stav a novinky, včetně novely č.263/2021 Sb. ze dne 8. července 2021

Datum zahájení:
26. říjen 2021, 08:30
Datum ukončení:
26. říjen 2021, 13:30
Kód:
VS: 14921

Popis

 

Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit

mimořádnými opatřeními MZ ČR k datu konání semináře.

 

Dovolujeme si odcitovat část z nařízení, která se dotýkají i pořádání vzdělávacích akcí:

Doposud personál ani majitel restaurace certifikáty o očkování, testu nebo prodělané nemoci nekontroloval a nehrozila mu ani případná pokuta, pokud se v podniku hosté bez dokladu vyskytovali. Zodpovědnost za dodržení systému OTN (očkování, test, prodělaná nemoc) tedy ležela jen na daném strávníkovi.

 

To se od 1. listopadu změní. „Nově bude odpovědný provozovatel, který musí certifikát zkontrolovat. Odpovědný je ale i člověk, který se odmítne prokázat. Potom by byl postižen i tento člověk jako doposud. Pokud je to organizovaná hromadná akce v zamluveném prostoru, nese odpovědnost organizátor akce,“ popsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Pokud by zákazník protestoval, může podle něj věc řešit hygiena, případně policie.

Musí se dodržovat systém OTN / očkování, test, prodělaná nemoc/.

 

 

 

URČENO:Seminář je určen pro účetní, odborové funkcionáře, ekonomy, správce fondu a

další zájemce o tuto problematiku v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích,

státních podnicích, obcích, krajích a v městských úřadech. 


CÍL:Cílem vzdělávacího programu je přehledný a srozumitelný výklad vyhlášky č.114/2002 Sb.,

o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů. Posluchači se

pod odborným lektorským vedením zorientují v problematice tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů.

Na konkrétních příkladech z praxe budou mít možnost získat odpovědi na své dotazy.

 

PROGRAM:

• výklad vyhlášky č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a výklad souvisejících právních

předpisů, 

• používání fondů a jejich účel, 

• tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu,

• fondy dle specifikace – organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce, kraje apod.,

• způsob čerpání fondů – pravidla pro nakládní s prostředky fondu,

• odborové organizace a jejich spolurozhodování,

• co lze a nelze z fondů přispívat – příspěvky na stravování, rekreaci, kulturu a sport, půjčky, dary atd., 

• vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce, zdaňování příspěvků

z fondu daní z příjmů ze závislé činnosti atd.).  

• diskuze, zodpovězení dotazů, příklady z praxe.

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

 

Přednáší:      Ing. Martin ŠABO, MFČR Praha

   Termín:     26. října 2021  ( úterý)  od 8.30  ( 8.00 prezence)

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:     2100,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 GE MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: FKSP a sociální fondy – podzim 2021 Aktuální stav a novinky, včetně novely č.263/2021 Sb. ze dne 8. července 2021

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy