Tisk

Jak správně a digitálně komunikovat s veřejnou správou

Datum zahájení:
21. září 2021, 08:30
Datum ukončení:
21. září 2021, 13:30
Kód:
VS: 14421

Popis

 

Cíl semináře: seznámit posluchače s aktuální situací ohledně přechodu na digitální písemnosti a komunikaci nejen s orgány veřejné moci, ale i soukromoprávně. Posluchače seznámíme s novinkami v oblasti digitalizace. Zabývat se budeme otázkami, kdy a jakým způsobem lze postupovat elektronicky, jak zajistit průkaznou identifikaci účastníků.  Náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady, jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou i aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií.

 

Cílová skupina: podnikatelé, členové statutárních orgánů, účetní, ekonomové

 

Témata:

 1. Konec éry papíru – co je hotovo a co se chystá v eGovernmentu
 2. Digitální novinky v EU a ČR i výhled do budoucna
 3. Právo na digitální služby – nový český zákon, je to zásadní zlom?
  1. Novela daňového řádu – praktické dopady
  2. Jak zveřejnit elektronickou účetní závěrku?
  3. Nový portál MoJe Daně – tipy z praxe
  4. Umíte zajistit požadavky na digitální písemnosti?
  5. Povinné náležitosti elektronických dokumentů a úkonů
  6. Prokazování digitální identity – eObčanka, BankID, eIdentita
  7. Portály justice, ČSSZ, zdravotních pojišťoven ad.
  8. Digitální registry, rejstříky, výpisy, evidence
  9. Příjem a ukládání písemností – zajištění neměnnosti, průkaznosti
  10. Jak správně používat email a datovou schránku
  11. Zvláštní případy pro období nouzového stavu COVID 19
  12. Příklad úpravy účetních směrnic pro digitalizaci dokladů
  13. Digitální rizika a hrozby, jak se jim vyhýbat

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž  členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:     Dr. Milan VODIČKA – IT specialist, vedoucí sekce IT KDP ČR

   Termín:     21.září 2021 / úterý / od 8.30 / 8.00 prezence/

      Místo:     Zasedací  místnost T-STRING a. s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:     2000,-Kč /vč. DPH/

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 


Zarezervovat kurz: Jak správně a digitálně komunikovat s veřejnou správou

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy