Tisk

Základy účetnictví–příklady-třídenní kurz

Datum zahájení:
28. červen 2021, 08:30
Datum ukončení:
30. červen 2021, 13:30
Kód:
VS: 14221

Popis

 

Kurz je vhodný pro pokročilejší účetní, které již účtují, ale potřebují doplnit znalosti –

volně navazuje na základní kurz – doporučujeme absolventům základního kurzu…..

ale i dalším účetním a zájemcům

 

Cíl kurzuRozvinout znalosti získané v kurzu Základy účetnictví  eventuelně procvičovat vlastní

znalosti na příkladech účtování v jednotlivých účtových třídách.

 

 • 1.den:
 • Účtování ve tř. 0 Dlouhodobý majetek  s návazností natř. 5 a 6  ( Náklady a Výnosy) včetně příkladů,
 • oceňování dlouhodobého majetku, odpisy účetní a daňové
 • Účtování ve tř.1 Zásoby  ( dopad do nákladů a výnosů), oceňování zásob, způsob A nebo B, příklady
 • Účtování ve tř. 2 Krátkodobý finanční majetek (dopad do nákladů a výnosů), oceňování, příklady
 •  
 • 2.den:
 • Účtování ve tř. 3 Zúčtovací vztahy (dopad do nákladů a výnosů), zákon o rezervách v souvislosti s pohledávkami-
 • opravné položky, mzdy-včetně výpočtu mezd, příklady
 • Problematika DPH, příklady
 • Účtování ve tř. 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky,
 • Zákon o rezervách – rezervy daňové a „nedaňové“, účtování o výsledku hospodaření, dani a odložené dani, příklady
 •  
 • 3.den:
 • Komplexní příklad včetně vysvětlení
 • Vyplnění formulářů pro rozvahu a výkaz zisku a ztráty
 • Náležitosti přílohy= nové od 1.1.2016 podle kategorií účetních jednotek,
 • zpracování účetní závěrky včetně povinných náležitostí
 • Účetní versus daňová soustava ( zásady pro zpracování daňových přiznání pro podnikatele )

 

 

Přednáší:       Ing. Dana  VANKEOVÁ, certifikovaná účetní, členka HV SÚ, členka

                                                        Komory certifikovaných účetních

Termín:          28.června 2021 /pondělí / od 8.30 hod.  (8.00 prezence)

                       29.června 2021 /úterý/   od 8.30 hod.  (8.00 prezence)

                       30.června 2021 /středa/ od 8.30 hod. (8.00 prezence)

 Místo:            Zasedací místnost T-STRING a. s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

 Cena:             6000,-Kč / vč. DPH /

 

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

 "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Účastnický poplatek  se nevrací. Nebudete-li  se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast.poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek,  materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 

 


Zarezervovat kurz: Základy účetnictví–příklady-třídenní kurz

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy