Tisk

Základy účetnictví – dvoudenní kurz

Datum zahájení:
18. červen 2021, 08:30
Datum ukončení:
21. červen 2021, 13:30
Kód:
VS: 14121

Popis

 

Cíl kurzu:   získání přehledu v oblasti účetnictví, seznámení se se základy daňového systému v ČR

a jejich vzájemného propojení

 

Určeno:  začátečníkům, všem, kdo se chtějí naučit účtovat a pochopit princip podvojnosti v účetnictví,

eventuelně si obnovit zapomenuté znalosti na jednoduchých příkladech účtování, ale i těm, kteří chějí získat

novou odbornost po ztrátě zaměstnání v době pandemie covidu....

 

Obsahová struktura kurzu :

 

1.den

 

Legislativní rámec účetnictví (zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky a české účetní standardy)

Obecně užívané účetní zásady, princip podvojnosti a souvztažnosti účetních zápisů

Bilanční princip, rozvaha, druhy aktiv a pasiv, typické změny rozvahových účtů jednoduché příklady

Účtový rozvrh, druhy účtů (syntetické, analytické), účetní zápisy a účetní knihy

Účetní  doklady, oběh v účetní jednotce

Kontrolní prvky účetnictví, úschova účetních dokladů

Účetnictví v plném a zjednodušeném rozsahu

Závěrkové účty, uzavření účetního období ( inventarizace, dohadné položky, časové rozlišení, opravné položky a odpisy)

Účetní výkazy

 

2.den

 

Charakteristika jednotlivých účtových tříd a způsoby oceňování

Dlouhodobý majetek- hmotný, nehmotný a finanční, drobný majetek

Zásoby-  účtování  materiálu, zboží a výrobků

Zúčtovací vztahy– pohledávky, závazky, mzdy, opravné položky

Kapitálové účty– dlouhodobé závazky a úvěry

Náklady a výnosy– druhy a členění, daňové a nedaňové náklady – vazba na zákon o daních z příjmů

Jednoduché příklady

Základy DPH, daňové doklady

    

Přednáší:       Ing. Dana  VANKEOVÁ, certifikovaná účetní, členka HV SÚ, členka

                                                        Komory certifikovaných účetních

Termín:         18. a 21.června 2021 /pátek a  pondělí/ vždy od 8.30 hod. (8.00 prezence)             

 Místo:           Zasedací místnost T-STRING a. s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

 Cena:            4000,-Kč / vč. DPH /

 

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

 "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 

 


Zarezervovat kurz: Základy účetnictví – dvoudenní kurz

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy