Tisk

Digitalizace účetnictví a daní

Datum zahájení:
29. září 2021, 08:30
Datum ukončení:
29. září 2021, 13:30
Kód:
VS: 13821

Popis

 

Cíl semináře: seznámit posluchače s aktuální situací ohledně přechodu na digitální písemnosti a komunikaci

jak s orgány veřejné moci, tak i soukromoprávní. Zabývá se otázkami, kdy a jakým způsobem lze postupovat

elektronicky, jak zajistit průkaznou identifikaci účastníků.  Náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti

a doklady, jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou i aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti

a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií.

 

Cílová skupina: podnikatelé, členové statutárních orgánů, účetní, ekonomové

 

Témata:

 1. Konec éry papíru a nástup IT – co chystá eGovernment
 2. Digitální legislativa EU a ČR – dnešní situace i výhled do budoucna
 3. Právo na digitální služby – nový český zákon, přináší zásadní zlom?
  1. Aktuální změny a novinky v komunikaci, identifikaci, včetně BankID ad.
  2. Jak budeme zveřejňovat elektronickou účetní závěrku?
  3. Novela daňového řádu a portál MoJe Daně
  4. Umíte zajistit požadavky na digitální písemnosti?
  5. Povinné náležitosti elektronických úkonů – dokumentů
  6. Elektronické ověřování údajů –co lze zjistit přes internet
  7. Digitální registry, rejstříky, výpisy, evidence
  8. Ukládání písemností – zajištění neměnnosti a průkaznosti
  9. Jak používat email, datovou schránku, portály
  10. Zvláštní případy pro období nouzového stavu COVID 19
  11. Příklad úpravy účetních směrnic pro digitalizaci dokladů
  12. Rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat

 

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:     Dr.Milan VODIČKA – vedoucí sekce IT  KDP ČR

   Termín:     29. září 2021  / středa /  od 8.30  / 8.00 prezence/

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:    2000,-Kč  /vč. DPH/

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Digitalizace účetnictví a daní

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy