Tisk

Finanční kontrola aneb vnitřní kontrolní systém v podmínkách příspěvkové organizace - Novinky v účetnictví+ informace k pololetní závěrce - WEBINÁŘ

Datum zahájení:
27. květen 2021, 08:30
Datum ukončení:
27. květen 2021, 13:30
Kód:
VS: 21006
Cena:
1800.00 CZK
Místo konání:
online
Lektor:
Paní LL.M. Ing. Daniela BURIANOVÁ

Popis

 

Praktické metodické rady k tvorbě funkčního systému řídící kontroly v podmínkách příspěvkové organizace

 

Přehled témat:

Vymezení vnitřního kontrolního systému, základních složek, postupů a principů obecně

Legislativní rámec

 

Finanční kontrola jako základní nástroj realizace vnitřního kontrolního systému, zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti

 

Jednotlivé fáze řídící kontroly – jejich cíle, postupy, zdokumentování a personální zajištění

 

Vyhledávání, identifikace a hodnocení rizik ve vybraných oblastech - dlouhodobý majetek vlastní a svěřený k hospodaření, zásoby,

finanční prostředky, pohledávky, závazky, fondy, mzdy, daně, zveřejňování smluv

 

Nastavení plánů kontrol, monitorovací činnost

 

Praktické příklady řídící kontroly. Upozornění naí chyby zjišťované při  finančních kontrolách v hospodaření příspěvkových organizací a

doporučení na zlepšení vnitřního kontrolního systému.

 

Aktuality v účetnictví a daních příspěvkových organizací – stravenkový paušál a FKSP, daňové vstupní ceny majetku, pořízení respirátorů,

ostatních OOPP  a dezinfekcí  - účtování o majetku a jeho zdrojích

 

Přednáší:    Ing. Daniela BURIANOVÁ, LL.M.  auditor a daňový poradce         

Termín:       27. května 2021 /čtvrtek/  od 8.30 hod. / 8.00 prezence/

Místo:          online     

Cena:           1800,-Kč Nejsme plátci DPH

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ: 62708775  Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz        

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

Bankovní spojení:     9869935524/0600  MONETA MONEY Bank a.s.

 

V případě, že vzdělávací akce probíhá ve webinářové podobě, tak žádné

občerstvení neposkytujeme. Co se týká podkladových materiálů pro účastníky,

tak ty u webinářů posíláme mailem /tj. lektorem poskytnuté podklady pro účastníky/.

U webinářů je jedinou akceptovatelnou platební podmínkou úhrada převodem. Nehraďte

prosím zálohově, tj. před webinářem. Vyčkejte na zaslanou fakturu mailem bezprostředně

po proběhnutí webináře. Na základě této faktury bude vámi provedena úhrada účastnického poplatku.

 

Přihlašovací údaje do webináře spolu s materiály k akci účastník obdrží cca 2 dny před konáním webináře.

Doporučujeme účastníkům, aby si materiály vytiskli pro lepší práci v průběhu školení.

 

Poznámka: Pokud bude umožněno školit prezenční formou -

školení bude realizováno prezenčně.

 

 

 


Zarezervovat kurz: Finanční kontrola aneb vnitřní kontrolní systém v podmínkách příspěvkové organizace - Novinky v účetnictví+ informace k pololetní závěrce - WEBINÁŘ

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy