Tisk

Spisová služba aneb efektivní správa dokumentů v praxi, včetně připravovaných změn a aktualit ke dni konání semináře

Datum zahájení:
19. říjen 2021, 08:30
Datum ukončení:
19. říjen 2021, 13:30
Kód:
VS: 13421

Popis

 

Seminář je určen především veřejnoprávním původcům, kteří mají ze zákona povinnost vést řádně spisovou službu.

 

Své se dozvědí i zástupci i soukromoprávní sféry, kteří mají zájem na kvalitním fungování spisové služby.

 

Účastníci budou seznámeni s platnou legislativou, především zákonem 499/2004 Sb.  o archivnictví a spisové službě,

vyhláškou 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a dalšími právními normami, které se dané problematiky týkají.

 

Především pak s nařízením eIDAS.

 

Kurz se bude věnovat odborné správě dokumentů jak v analogové, tak digitální podobě  od jejich vzniku, přes evidenci, oběh,

vyřizování, podepisování, ukládání až po jejich vyřazování v rámci skartačního řízení a kontroly výkonu těchto činností

ze strany státních archivů.

 

Část přednášky bude věnována aktuálním problémům týkajících se vztahu spisové služby a GDPR.

Připravované změny a aktuality ke dni konání semináře.

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:     Mgr. Martin  LANDSMANN – Státní oblastní archiv

   Termín:     19. října 2021  / úterý /  od 8.30  / 8.00 prezence/

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:    2000,-Kč  /vč. DPH/

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Spisová služba aneb efektivní správa dokumentů v praxi, včetně připravovaných změn a aktualit ke dni konání semináře

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy