Tisk

MAJETEK z pohledu účetního a daňového dle platné legislativy pro rok 2021 - WEBINÁŘ

Datum zahájení:
3. květen 2021, 08:30
Datum ukončení:
3. květen 2021, 13:30
Kód:
VS: 13221

Popis

 

 • Dlouhodobý majetek podle zákona o účetnictví
  •  
  • Oceňování hmotného a nehmotného majetku dle účetnictví.
  • Český účetní standarddlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
  • Odpisy účetní
  • Metoda komponentního odepisování versus rezervy na opravy hmotného majetku, zbytková hodnota - příklady
  • Technické zhodnocení majetku- rekonstrukce, modernizace, přístavby, nástavby a stavební úpravy nemovitého majetku,
  • opravy kontra technické zhodnocení, technické  zhodnocení dle vyhlášky 500/2002 Sb. oproti zákonu o daních z příjmů
  • Opravy a udržování majetku vlastního a opravy a udržování majetku pronajatého (propachtovaného)
  • Inventarizace majetku – lhůty, provádění, inventarizační soupisy, druhy inventur, povinnosti vyplývající ze zákona o UCT
  • a vyhlášky  270/2010 Sb.
 • Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o daních z příjmů – změny od 1.1.2021

  – novela 609/2020 Sb. zákona o daních z příjmů

 •  
 • Oceňování majetku dle ZDP, rozdíly oproti účetnictví.
 • Zvýšení PC pro hmotný majetek a technické zhodnocení na 80 tis. Kč
 • Zrušení kategorie nehmotného majetku
 • Mimořádné odpisy
 • Majetek vyloučený z odpisování
 • Paušálna auto a vazba na DPH, příklady využití
 • Změny v leasingu v návaznosti na změny u HM
 • Pokyn D-22– výklad GFŘ zákona o daních z příjmů
 • Tvorba daňových rezervdle zákona o rezervách
 • Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o DPH– dopad novely 609/2020 Sb.
  • změny u hmotného majetku
  • změny u pronájmu od 1.1.2021( novela 80/2019 Sb.)
 • Informace GFŘ k výše uvedené problematice DPH včetně pohledu
 • DPH na inventarizaci majetku

 

Přednáší:       Ing. Dana  VANKEOVÁ, certifikovaná účetní, členka HV SÚ, členka

                                                        Komory certifikovaných účetních

Termín:          3. května 2021 /pondělí /   od 8.30 hod.  ( 8.00 prezence)         

Místo:             online

Cena:             2000,-Kč / vč. DPH /

 

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

 "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

V případě, že vzdělávací akce probíhá ve webinářové podobě, tak žádné

občerstvení neposkytujeme. Co se týká podkladových materiálů pro účastníky,

tak ty u webinářů posíláme mailem /tj. lektorem poskytnuté podklady pro účastníky/.

U webinářů je jedinou akceptovatelnou platební podmínkou úhrada převodem. Nehraďte

prosím zálohově, tj. před webinářem. Vyčkejte na zaslanou fakturu mailem bezprostředně

po proběhnutí webináře. Na základě této faktury bude vámi provedena úhrada účastnického poplatku.

 

Přihlašovací údaje do webináře spolu s materiály k akci účastník obdrží cca 2 dny před konáním webináře.

Doporučujeme účastníkům, aby si materiály vytiskli pro lepší práci v průběhu školení.

 

Poznámka: Pokud bude umožněno školit prezenční formou -

školení bude realizováno prezenčně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarezervovat kurz: MAJETEK z pohledu účetního a daňového dle platné legislativy pro rok 2021 - WEBINÁŘ

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy