Tisk

WEBINÁŘ Změny v oblasti mzdové agendy v roce 2021

Datum zahájení:
25. únor 2021, 08:30
Datum ukončení:
25. únor 2021, 13:30
Kód:
VS: 11921
Cena:
2000.00 CZK (včetně DPH)
Místo konání:
online
Lektor:
Paní Ing. Růžena KLÍMOVÁ

Popis

 

Obsah webináře:

 

Změny v zákoně o daních z příjmů

 

-Změna výše limitu úhrnné částky úroků  ze 300 tis. Kč na 150 tis. Kč (zákon č. 386/2020 Sb.)

-Odstranění brutace

-daňová pásma, sazby  daně

-sleva na poplatníka, ostatní daňové slevy

-stravovací paušál

-paušální daň u OSVČ

 

 

Změny v pracovněprávní oblasti– zákon č. 285/2020 Sb.  - od 1. 1. 2021 se zaměřením na  dovolenou v hodinách

Stanovení nároku na dovolenou -  předpokládaný nárok

-skutečný nárok se musí odvozovat od harmonogramu směn

-změna úvazku a nárok na dovolenou

-převod zůstatku dovolené

-zůstatek dovolené z roku 2020 ve dnech

-náhrada mzdy za dovolenou

-překážky v práci započítávané jako doba odpracovaná pro  nárok na dovolenou

-limitní kumulativní překážky v práci

-neomluvená absence a dovolená

-dodatková dovolená a podmínky pro její přiznání

-doplňková výstupní sestava o dovolené

 

Výše minimální mzdya nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021

vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.

  

Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení 

průměrná mzda pro účely důchodového pojištění

rozhodný příjem pro vznik účasti na NP – 3 500 Kč

nové redukční hranice pro rok 2021

maximální vyměřovací základ v roce 2021

další parametrické změny

dobrovolná účast na důchodovém pojištění

 

Změny ve zdravotním pojištění

minimální pojistné u OSVČ hlavní

Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2021 a podmínky pro   uplatnění

minimální vyměřovací základ

odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu 

 

Změny v oblasti srážek ze mzdy

nezabavitelná částka v roce 2021

mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení

zákon č. 191/2020 Sb. - daňový bonus je od 24 .4. 2020 nedotknutelný pro exekuční i insolvenční srážky,

odstupné a exekuce

 

Pracovně lékařské prohlídky v době nouzového stavu a po jeho ukončení

 

Další změny k datu konání semináře

Dotazy a diskuse

 

Přednáší:     Ing. Růžena KLÍMOVÁ(odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví,

specialistka personální agendy)

   Termín:    25. února 2021 / čtvrtek/ od 8.30 / 8.00 prezence/

      Místo:    online

        Cena:   2000,-Kč  /včetně DPH /

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

 

 

V případě, že vzdělávací akce probíhá ve webinářové podobě, tak žádné občerstvení neposkytujeme. Co se týče podkladových materiálů pro účastníky, tak ty u webinářů posíláme mailem /tj. lektorem poskytnuté podklady pro účastníky/. U webinářů je jedinou akceptovatelnou platební podmínkou úhrada převodem. Nehraďte prosím zálohově, tj. před webinářem. Vyčkejte na zaslanou fakturu mailem bezprostředně po proběhnutí webináře. Na základě této faktury bude provedena úhrada účastnického poplatku.

Technické požadavky na IT řešení webináře:

Webinář proběhne v systému ZOOM. Platforma ZOOM je pro posluchače webinářů zcela zdarma. Od posluchačů se vyžaduje její stažení /záležitost cca 10 sekund/ a návod bude přihlášeným zaslán nejméně jeden pracovní den před webinářem.

Pro zdárný průběh webináře je zejména nutné kvalitní internetové připojení a operační systém Win10, 8 či nejméně 7. Zjednodušeně napsáno …. Pokud na vašem počítači jdou přehrát na internetu uveřejněná videa a váš počítač je přehraje bez tzv. zasekávání, tak máte dostatečně kvalitní počítač pro poslech webináře.

Účastníci obdrží mailem podklady k webináři. Nebude nahráván záznam.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                     DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 GE MONETA  MONEY Bank a.s.

 

Pokud je naše vzdělávací akce ve webinářové podobě, tak se klienti zavazují k následujícím krokům v oblasti identifikace účastníka vzdělávací akce.

Každý účastník webináře je při přihlašování do webinářové místnosti vyzván systémem ZOOM, aby napsal své jméno. Jako organizátor webináře požadujeme, aby toto označení účastníka bylo v souladu s přihláškou na webinář a jednoznačně nám umožňovalo identifikaci účastníka. V tomto ohledu požadujeme, aby obsahovalo příjmení účastníka a případně ještě jméno zaměstnavatele. Pokud budou účastníci webináře přihlášení pod jakýmkoli pro organizátora neidentifikovatelným označením, tak jim bude okamžitě zablokován příjem webináře a budou odstraněni z webinářové místnosti.

 

Abychom předešli případným diskuzím ohledně způsobu označení účastníka, tak nám dovolte výše uvedené popsat na jednoduchém příkladu. Evidujeme přihlášku účastníka Pavla Matuly z firmy Ultralexus s.r.o. Jak by měl být tento klient označen ve webinářové místnosti?  Jako vhodné označení tohoto účastníka mohou být např. Matula, Matula Pavel, Pavel Matula, Matula Ultralexus, Pavel Matula Ultralexus. Jako nevhodné a neakceptovatelné mohou být označení např. 0026899, Pavlík, Pavel, Pavel M., účetní, obchodník atd. V tomto případě bude takový účastník odstraněn z webinářové místnosti.

 

Zároveň nám dovolte ještě popsat, jak se lze přejmenovat v průběhu webináře…..Pokud jste se již přihlásili do webinářové místnosti pod neidentifikovatelným jménem, tak webinářový systém ZOOM kdykoli v průběhu webináře umožňuje změnu jména. Přejmenovat se lze tak, že v záložce participants /účastníci/ najedete myší na svoje jméno/např. na vámi uvedený, ale pro nás nečitelný nick 0027899 a kliknete na ikonu „more“ /další/. Po kliknutí na ikonu More se objeví ikona „rename“ /přejmenovat/ a zde do volné kolonky uvedete identifikovatelné pojmenování vaší osoby případně i organizace, kterou zastupujete. Pozn. kolonka je velmi dlouhá a lze do ní klidně napsat jméno, příjmení i zaměstnavatele, tak aby bylo vše jasné. Děkujeme.


Zarezervovat kurz: WEBINÁŘ Změny v oblasti mzdové agendy v roce 2021

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy