Tisk

WEBINÁŘ - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2021, zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu

Datum zahájení:
28. leden 2021, 08:30
Datum ukončení:
28. leden 2021, 13:30
Kód:
VS: 10921
Cena:
2000.00 CZK (včetně DPH)
Místo konání:
online
Lektor:
Pan Ing. Ivan TOMŠÍ, býv.prac. Min.práce a sociálních věcí Praha

Popis

 

Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2021. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

  • platové tarify v roce 2021, a jejich vliv na požadované množství prostředků na platy,
  • vymezení stupnic platových tarifů pro skupiny zaměstnanců ve veřejných službách a správě a podmínky pro jejich uplatnění,

 

Zařazení prací do platových tříd v katalogu prací ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (výkon státní správy a samosprávy, sociální služby, školství, zdravotnictví, kultura, společné práce u zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě, atd.) od 1. 1. 2020.

 

Řešení složitých případů zařazení do platových tříd podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

  • výjimečné zařazení do platové třídy zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady,
  • zařazování do platových tříd vedoucích zaměstnanců, při jejich zastupování, při kumulacích prací,
  • tvorba popisů práce, vymezování druhu práce v pracovní smlouvě, určování nejnáročnější práce pro účely určení platové třídy.

 

Další otázky poskytování platu a jeho složek podle části šesté zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády,

  • změny nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2020 a jejich vliv na platové poměry,
  • ekonomické a sociální podmínky ovlivňující poskytování platu zaměstnavatelem,
  • určování platového tarifu skupin zaměstnanců, určování platové třídy, platového stupně a stupnice platových tarifů,
  • zápočet praxe, zvláštní způsob určení platového tarifu,
  • doplácení do nejnižších úrovní zaručené mzdy,
  • zásada rovnosti při poskytování platu,
  • poskytování příplatku za vedení, osobního příplatku, zvláštního příplatku, režimových příplatků, odměn a cílových odměn,
  • platový výměr.

Splatnost a výplata platu a výpočet průměrného výdělku

Změny a aktuality ke dni konání semináře

Diskuze a zodpovídání dotazů účastníků školení

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:      Ing. Ivan TOMŠÍ, Praha

   Termín:      28. ledna 2021  / čtvrtek/  od 8.30 hod.  (  8.00 vstup do webinářové místnosti )

     Místo:      online

       Cena:     2000,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

 

V případě, že vzdělávací akce probíhá ve webinářové podobě, tak žádné občerstvení neposkytujeme. Co se týče podkladových materiálů pro účastníky, tak ty u webinářů posíláme mailem /tj. lektorem poskytnuté podklady pro účastníky/. U webinářů je jedinou akceptovatelnou platební podmínkou úhrada převodem. Nehraďte prosím zálohově, tj. před webinářem. Vyčkejte na zaslanou fakturu mailem bezprostředně po proběhnutí webináře. Na základě této faktury bude provedena úhrada účastnického poplatku.

Technické požadavky na IT řešení webináře:

Webinář proběhne v systému ZOOM. Platforma ZOOM je pro posluchače webinářů zcela zdarma. Od posluchačů se vyžaduje její stažení /záležitost cca 10 sekund/ a návod bude přihlášeným zaslán nejméně jeden pracovní den před webinářem.

Pro zdárný průběh webináře je zejména nutné kvalitní internetové připojení a operační systém Win10, 8 či nejméně 7. Zjednodušeně napsáno …. Pokud na vašem počítači jdou přehrát na internetu uveřejněná videa a váš počítač je přehraje bez tzv. zasekávání, tak máte dostatečně kvalitní počítač pro poslech webináře.

Účastníci obdrží mailem podklady k webináři. Nebude nahráván záznam.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

Pokud je naše vzdělávací akce ve webinářové podobě, tak se klienti zavazují k následujícím krokům v oblasti identifikace účastníka vzdělávací akce.

Každý účastník webináře je při přihlašování do webinářové místnosti vyzván systémem ZOOM, aby napsal své jméno. Jako organizátor webináře požadujeme, aby toto označení účastníka bylo v souladu s přihláškou na webinář a jednoznačně nám umožňovalo identifikaci účastníka. V tomto ohledu požadujeme, aby obsahovalo příjmení účastníka a případně ještě jméno zaměstnavatele. Pokud budou účastníci webináře přihlášení pod jakýmkoli pro organizátora neidentifikovatelným označením, tak jim bude okamžitě zablokován příjem webináře a budou odstraněni z webinářové místnosti.

 

Abychom předešli případným diskuzím ohledně způsobu označení účastníka, tak nám dovolte výše uvedené popsat na jednoduchém příkladu. Evidujeme přihlášku účastníka Pavla Matuly z firmy Ultralexus s.r.o. Jak by měl být tento klient označen ve webinářové místnosti?  Jako vhodné označení tohoto účastníka mohou být např. Matula, Matula Pavel, Pavel Matula, Matula Ultralexus, Pavel Matula Ultralexus. Jako nevhodné a neakceptovatelné mohou být označení např. 0026899, Pavlík, Pavel, Pavel M., účetní, obchodník atd. V tomto případě bude takový účastník odstraněn z webinářové místnosti.

 

Zároveň nám dovolte ještě popsat, jak se lze přejmenovat v průběhu webináře…..Pokud jste se již přihlásili do webinářové místnosti pod neidentifikovatelným jménem, tak webinářový systém ZOOM kdykoli v průběhu webináře umožňuje změnu jména. Přejmenovat se lze tak, že v záložce participants /účastníci/ najedete myší na svoje jméno/např. na vámi uvedený, ale pro nás nečitelný nick 0027899 a kliknete na ikonu „more“ /další/. Po kliknutí na ikonu More se objeví ikona „rename“ /přejmenovat/ a zde do volné kolonky uvedete identifikovatelné pojmenování vaší osoby případně i organizace, kterou zastupujete. Pozn. kolonka je velmi dlouhá a lze do ní klidně napsat jméno, příjmení i zaměstnavatele, tak aby bylo vše jasné. Děkujeme.


Zarezervovat kurz: WEBINÁŘ - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2021, zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy