Tisk

Inventarizace u vybraných účetních jednotek /ÚSC, OSS, SF, příspěvkových organizací/ - aktuální stav r. 2020

Datum zahájení:
22. říjen 2020, 08:30
Datum ukončení:
22. říjen 2020, 13:30
Kód:
VS: 14720

Popis

 

 

I. Úvod - legislativní rámec inventarizace (zákonná úprava inventarizace, inventarizační vyhláška)

 

II. Povinnosti vyplývající pro účetní jednotky ze zákona o účetnictví v oblasti inventarizace (provedení inventarizace, rozsah inventarizace, fáze inventarizace, druhy inventarizace, druhy a provádění inventur, inventurní soupisy ….)

 

 III. Povinnosti vyplývající pro vybrané účetní jednotky z inventarizační vyhlášky č. 270/2010 Sb. (organizace inventarizace, jmenování inventarizační komise, sestavení plánu inventur, praktické provádění inventur, vnitřní směrnice k inventarizaci)

 

Přednáší:       Ing. Vilém JURÁNEK auditor, lektor, spec. na účetnictví nezis.org. i podnikatelů

    Termín:      22. října 2020  / čtvrtek /  od 8.30 hod. ( 8.00 prezence )

       Místo:      Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

        Cena:     2000,-Kč  / vč. DPH /

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                     DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 GE MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarezervovat kurz: Inventarizace u vybraných účetních jednotek /ÚSC, OSS, SF, příspěvkových organizací/ - aktuální stav r. 2020

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy