Tisk

Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení

Datum zahájení:
15. červen 2020, 09:00
Datum ukončení:
15. červen 2020, 13:30
Kód:
VS: 22031
Cena:
2300.00 CZK (včetně DPH)

Popis

Cíl semináře:Vybrali jsme pro vás 10 nejdůležitějších oblastí, které jsou klíčové pro plátce DPH aktivní v přeshraničních zbožových či službových transakcích. Každou z těchto oblastí si probereme na několika modelových příkladech včetně jejich řešení a odkazu na ustanovení ZDPH, judikátů, metodických pokynů MF či předpisů EU včetně dopadu novely ZDPH 2020, která je na přeshraniční obchod poměrně bohatá /prokazování přepravy, call-off stock a jeho nová úprava, řetězové obchody/.

Pro koho je seminář určen:Pro tuzemské plátce DPH zaměřené na přeshraniční službové a zbožové obchody.

Anotace semináře: 10 níže uvedených okruhů v řešených příkladech – tj. zadání problému včetně řešení

  • Úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci – aneb několik nezbytných zásad nutných pro správné daňové řešení v závislosti na povaze obchodního partnera
  • Dodací doložky v kupních smlouvách a jejich vliv na průběh obchodní transakce a na účtování
  • Osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí, judikáty EMAG, Euro tyre atd., řetězové obchody v rámci EU v kontextu novely ZDPH 2020, přemístění zboží a nový paragraf 18, tj. úprava call-off stock, zpřísnění podmínek pro osvobození ve vazbě na prokázání přepravy
  • Služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek základního pravidla dle paragrafu 9 ZDPH/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/
  • Definice dovozu a vývozu v celních předpisech a v ZDPH
  • Dovoz zboží – uplatnění DPH při dovozu, celní problematika, faktury při dovozu, celní problematika, účetní souvztažnosti, rizika při dovozu
  • Vývoz zboží – uplatnění DPH při vývozu, celní problematika, faktury při vývozu, důkazní prostředky
  • Kontrolní hlášení a jeho sekce A.2. zaměřená na přijatá plnění ze zahraničí – časové souvislosti paragrafu 24,25 ZDPH
  • Souhrnné hlášení a vykazování vydaných přeshraničních plnění v něm – souvislosti mezi výstupy obchodních partnerů – provázanost SH a KH, časové souvislosti při uvedení transakce do přiznání k DPH
  • Neobvyklé obchodní modely v rámci EU včetně smluvních typů – práce na movité věci, propůjčování matric, forem a nástrojů, komisionářské smlouvy a další

Přednáší:Ing. Vladimír ZDRAŽIL, člen metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH

Časový rozsah: 9,00 – 13,30 hodin

Místo konání: NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 15, 500 02 Hradec Králové

Začátek semináře: 9,00 hodin, prezence od 8,30 hodin, /předpokládaný konce semináře ve 13,30 hodin/

Cena semináře: 2100 Kč členové SVAZU ÚČETNÍCH, 2300 Kč ostatní /vše vč. DPH/

 

Organizátor semináře: SVAZ ÚČETNÍCH HRADEC KRÁLOVÉ, z.s., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové

tel. 495 538 611, mobil: 724 355 889, mail: info@suhk.cz, 


Zarezervovat kurz: Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno