Tisk

Elektronická evidence tržeb /EET/ Náběh třetí a čtvrté vlny od 1. 1. 2021

Datum zahájení:
10. listopad 2020, 08:30
Datum ukončení:
10. listopad 2020, 13:00
Kód:
VS: 13220

Popis

 

 

Cílová skupina: Podnikatelé, manažeři, účetní, poradci subjektů, kteří dle EET již evidují dle zákona č. 112/2016 Sb. a dopadne na ně obnovení povinnosti od 1.1.2021 na základě anti-covidových opatření a zejména těch, kteří tzv. vstupují v rámci třetí a čtvrté vlny do systému EET.

 

Cíl semináře: Seznámit posluchače se vstupem do EET od 1. 1. 2021 

 

Program semináře:

 • Zhodnocení současné legislativní situace v EET zásadně ovlivněné koronavirou pandemií s důrazem na nástup třetí a čtvrté vlny od 1.1.2021
 • Shrnutí možností zákonem dotčených subjektů, jak se evidenci tržeb vyhnout při naplnění podstaty ZOET.
 • Výjimky z evidence tržeb tzv. elektronickou cestou a nahrazení zvláštním /off-line/ režimem evidování tržeb dle obratu u nejmenších podnikatelů včetně zvláštní úpravy pro poskytovatele lékařských služeb
 • Zvláštní režim pro nejmenší podnikatele v detailu – vstupní kritéria, způsob provádění EET prostřednictvím předtištěných účtenek. Přijímání žádostí o schválení zvláštního /off-line/ režimu správcem daně. Možnosti pro již evidující subjekty požádat o zvláštní režim. Kvartální sumář evidovaných tržeb ve zvláštním režimu.
 • Výjimky z povinnosti evidovat tržby podle ZOET v přehledu /prodej ryb o vánočních svátcích, sociální služby…./
 • Obvyklé obchodní modely a vazba na EET
 • Neziskové subjekty a jejich role v rámci EET
 • Metodika GFŘ vysvětlující novelizovaný Zákon o evidenci tržeb
 • Formální a registrační náležitosti – autentizační údaje, certifikáty, provozovny
 • Přímé a nepřímé zastoupení v EET
 • Doporučení pro výběr poskytovatele aplikace EET v návaznosti na typ a rozsah podnikání subjektu vstupujícího do EET. Alternativní platformy pro EET.

 

Přednáší:       Ing. Vladimír ZDRAŽIL, člen Metodické rady Svazu účetních

    Termín:      10. listopadu 2020 / úterý / od 8.30 hod.  (  8.00  prezence )

      Místo:       Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

        Cena:      2000,-Kč / vč. DPH /

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                     DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 GE MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarezervovat kurz: Elektronická evidence tržeb /EET/ Náběh třetí a čtvrté vlny od 1. 1. 2021

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy