Tisk

Elektronická evidence tržeb - náběh 3. a 4. vlny (služby, výroba) + alternativní aplikace pro inkaso tržby na místě, aniž by šlo o evidovanou tržbu

Datum zahájení:
22. duben 2020, 09:00
Datum ukončení:
22. duben 2020, 13:00
Kód:
22031
Cena:
2300.00 CZK (včetně DPH)
Místo konání:
NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové
Lektor:
Ing. Vladimír Zdražil

Popis

V září 2019 poslanecká sněmovna přehlasovala senát a jeho pozměňovací návrhy týkající se novely Zákona o EET, novelu zákona prezident ČR 24. září t.r. podepsal. Evidenci tržeb již budou od jara 2020 podléhat úplně všechny subjekty bez rozdílu zatřídění jejich ekonomické činnosti (účinnost od 1. 5. 2020).

Nicméně tato novela má v podstatě trojí účinnost (1. 11. 2019, 1. 2. 2020 a 1. 5. 2020) a její dopad nepostihne pouze ty, co jí zatím nepodléhají a chystají se vstoupit, nýbrž drobnými změnami zasáhne již ty evidující. Především jde o novelou upravený obsah údajů povinně zveřejňovaných na účtence. 

 

Cílová skupina: Podnikatelé, manažeři, účetní, poradci s důrazem na ty, kteří již vedou nebo ve třetí a čtvrté vlně budou vstupovat do EET dle zákona č. 112/2016 Sb. s odkazem na obsah návrhu schválený Poslaneckou sněmovnou.

Cíl semináře: Seznámit posluchače s obsahem novely zákona o evidenci tržeb (EET), který vtáhne všechny zbývající podnikatele do povinnosti evidovat vybrané tržby. Pozornost budeme také věnovat stávajícím problém při aplikaci EET v praxi v první a druhé vlně, např. náležitostem kontrol ze strany finanční správy a to s ohledem na úpravu v Zákoně o Evidenci tržeb a daňovém řádu. Probrány budou konkrétní příklady a úskalí aplikace zákona, možnosti a varianty pořízení hardware i příslušných informačních technologií…

 

Obsah:

 • Obsah daňového balíčku schváleného sněmovnou a podepsanou prezidentem ČR novelizující Elektronickou evidenci tržeb náběhem tzv. III. a IV. a vlny, tj. zjednodušeně řečeno služeb a výroby včetně časových souvislosti účinnosti právního předpisu v návaznosti na datum vydání ve sbírce zákonů - trojí účinnost změn a dopad na všechny subjekty v EET, tj. již evidujících a těch co začnou od 1. 5. 2020
 • Snížení sazby DPH u vybraných služeb či zboží v souvislosti s přijetím Zákona o evidenci tržeb
 • Výjimky z evidence tržeb tzv. elektronickou cestou a nahrazení zvláštním (off-line) režimem evidování tržeb dle obratu u nejmenších podnikatelů včetně zvláštní úpravy pro poskytovatele lékařských služeb
 • Zvláštní režim pro nejmenší podnikatele – vstupní kritéria, způsob provádění EET prostřednictvím předtištěných účtenek. Přijímání žádostí o schválení zvláštního (off-line) režimu správcem daně. Možnosti pro již evidující subjekty požádat o zvláštní režim
 • Výjimky z povinnosti evidovat tržby podle ZOET (prodej ryb o vánočních svátcích, sociální služby ….)
 • Průběh kontrol ze strany finanční správy dle Zákona o evidenci tržeb a Daňového řádu aneb jaká práva má kontrolní orgán a jaká subjekt podléhající EET
 • Alternativní aplikace dostupné na trhu, kdy podnikatel přes tuto aplikaci zinkasuje tzv. na místě tržbu, aniž by se muselo jednat o tzv. evidovanou tržbu z pohledu zákona o EET
 • Poplatník s více činnostmi dle NACE a jeho nástup do evidence tržeb na přelomu roku 2019/2020. Tj. analýza hlavní a vedlejší činnosti a vyústění do změn k 1. lednu 2020 z hlediska rozsahu evidenčních povinností.
 • Formální a registrační náležitosti – autentizační údaje, certifikáty, provozovny
 • Přímé a nepřímé zastoupení v EET
 • Veřejně prospěšní poplatníci a jejich náběh do evidence tržeb

 

Přednáší: Ing. Vladimír Zdražil, člen Metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH

Termín: Středa 22.dubna 2020

Začátek: 9.00 hodin (předpokládaný konec semináře v 13,00 hodin), prezence od 8,30 hodin

Místo: NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Cena: 2100 Kč vč. DPH pro členy SVAZU ÚČETNÍCH, 2300 Kč pro ostatní

 

 

 


Zarezervovat kurz: Elektronická evidence tržeb - náběh 3. a 4. vlny (služby, výroba) + alternativní aplikace pro inkaso tržby na místě, aniž by šlo o evidovanou tržbu

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Přiřazené tagy