Tisk

Spisová a archivní služba v ČR – hlavní předpisy souvisejicí a jejich vliv na správu dokumentů v instituci – např. s uplatňováním spisového řádu a plánu v praxi a pod.

Datum zahájení:
8. září 2020, 08:30
Datum ukončení:
8. září 2020, 13:30
Kód:
VS: 14220

Popis

 

Zaměření semináře: Instituce státní správy, obce, školy, zdravotnické pojišťovny, veřejné výzkumné instituce,

právnické osoby zřízené zákonem nebo samosprávou (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a

spisové službě, ve znění pozdějších předpisů).

 

Přínos pro účastníky: Výklad aktuální legislativy, která úzce souvisí s výkonem spisové služby a s vlastní správou

dokumentů v institucích (např. s uplatňováním spisového řádu a plánu v praxi apod.).

 

Program:

 • Spisová a archivní služba v ČR (základní přehled aktuální legislativy)
 • Informační systémy veřejné správy a správa dokumentů
 • Kybernetická bezpečnost a utajované informace
 • Elektronizace veřejné správy a tzv. digitální ústava (zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Nový Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a likvidace subjektů
 • Hlavní předpisy z oblasti vnitřní správy (evidence obyvatel, rodná čísla, občanské průkazy, ověřování dokumentů)
 • Výkon státní správy a samosprávy (obce a kraje) a manipulace s dokumenty
 • Účetní a daňová dokumentace, audit
 • Školská a zdravotnická dokumentace
 • Závěr a dotazy účastníků

 

 • Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  
 • Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 
 • Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli
 • jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše
 • vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište
 • do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku
 • "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:      PaeDr. Bohumír BROM, archivář s 30-ti letou praxí v archivnictví a externí pedagog

                                                                                    na Vysoké škole finanční a správní v Praze                     

   Termín:     8.září 2020  ( úterý)  od 8.30  ( 8.00 prezence)

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:     2000,-Kč    / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                     DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 GE MONETA  MONEY Bank a.s.

 


Zarezervovat kurz: Spisová a archivní služba v ČR – hlavní předpisy souvisejicí a jejich vliv na správu dokumentů v instituci – např. s uplatňováním spisového řádu a plánu v praxi a pod.

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy