Tisk

Zásadní novela zákoníku práce -se zaměřením zejména na koncepční změnu dovolené - aktuální stav + pracovně právní vztahy podle zákoníku práce platné k 1.lednu 2020

Datum zahájení:
22. květen 2020, 08:30
Datum ukončení:
22. květen 2020, 13:30
Kód:
VS: 14320

Popis

 

Cílem semináře je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících

právních předpisů účinných k 1. lednu 2020, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Seminář je

zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků,

škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku

pracovního práva.

 

Účastníkům bude podána informace o průběhu legislativního procesu schvalování zásadní novely zákoníku

práce a změnách, které novela přináší.

 

Obsah semináře zahrnuje dále zejména problematiku

 • obecných institutůzákoníku práce,
 • předsmluvních vztahů, tj. vztahů mezi fyzickou osobou ucházející se o práci a potenciálním zaměstnavatelem,
 • vzniku, změn a skončení pracovního poměru,
 • dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ,
 • pracovní doby a doby odpočinku, včet. flexibilních forem rozvrhování pracovní doby a institutu sdíleného pracovního místa,
 • překážek v práci,
 • dovolené včetně nové koncepce výpočtu délky dovolené a jejího čerpání v hodinách,
 • výkonu práce z jiného místa než na pracovišti zaměstnavatele  (homeworkingu a teleworkingu),
 • doručování písemností včetně změn vedoucích k jeho zjednodušení,
 • některých dalších institutů pracovního práva, např. vydávání zápočtových listů, přechodu práv a
 • povinností z pracovněprávních vztahů a dalších.
 •  

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti,

především v souvislosti se zavedením e-neschopenky od roku 2020, rovněž budou prezentovány

aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se pracovněprávních vztahů.

 

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  

Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či

jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím

hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám

tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí

napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře

pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:     Mgr. Zdeněk SCHMIED – vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy

                                                           Ministerstva práce a sociálních věcí Praha

   Termín:     22.května 2020 / pátek / od 8.30 / 8.00 prezence/

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:    1900,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                     DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 

 

 

  


Zarezervovat kurz: Zásadní novela zákoníku práce -se zaměřením zejména na koncepční změnu dovolené - aktuální stav + pracovně právní vztahy podle zákoníku práce platné k 1.lednu 2020

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy