Tisk

ELEKTRONICKÉ NOVINKY DAŇAŘŮ A ÚČETNÍCH

Datum zahájení:
25. květen 2020, 08:30
Datum ukončení:
25. květen 2020, 13:30
Kód:
VS: 14020

Popis

 

Cíl semináře: seznámit posluchače s hlavními trendy vývoje digitalizace společnosti a s novinkami v oblasti

elektronizace daní a účetnictví. Zabývá se otázkami, jak lze elektronicky komunikovat s orgány veřejné moci

i v soukromoprávním styku nebo jak se spolehlivě identifikovat.

Náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady (účetní, daňové), jejich vystavování, zpracování

a ukládání, zmíněny budou aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností,

ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií.

 

Cílová skupina: účetní, ekonomové, auditoři, pracovníci finančních a ekonomických úseků

Témata:

*      Jsme v období digitalizace, jste připraveni?

*      Na čem se pracuje a co chystá tzv. eGovernment

*      Aktuální změny a novinky v komunikaci, identifikaci

*      Poslední vlna EET, eNeschopenky, nové zákony

*      Máte čipovou eObčanku? Víte, jak a na co lze použít?

*      Digitální eIdentita a nový Portál občana – ukázky využití v praxi

*      Životní cyklus písemnosti v elektronické podobě – pohled účetní a daňový

*      Elektronické ověřování údajů – rejstříky, portály, co lze zjistit přes Internet

*      Nespolehlivý plátce, riziko ručení, internetové registry DPH a VAT

*      Elektronická daňová tvrzení – DPH, daň z příjmu, podání podle daňového řádu

*      Ukládání – zajištění neměnnosti a průkaznosti e_písemností, praktické nástroje

*      Jak používat email, datovou schránku, elektronický podpis

*      Osobní údaje v účetnictví a daních, jejich ochrana dle GDPR

*      Příklady –údaje zaměstnanců, partnerů, povinná dokumentace

*      Jak lze využít možnosti IT pro ochranu osobních údajů

*      Evropský rozměr – jak je to v EU?

*      Rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat

*      Dotazy, diskuse, praktické návody a tipy

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené 

 Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli

jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše

vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci

napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např.

Poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:     Dr. Milan VODIČKA, daňový poradce,  I T specialista-

ved.sekce I T KDP ČR

   Termín:     25.května 2020  ( pondělí )  od 8.30  ( 8.00 prezence)

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

        Cena:    2000,-Kč / vč. DPH/

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                     DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: ELEKTRONICKÉ NOVINKY DAŇAŘŮ A ÚČETNÍCH

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy