Tisk

Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daní

Datum zahájení:
17. červen 2020, 09:00
Datum ukončení:
17. červen 2020, 14:00
Kód:
VS: 13720

Popis

 

Cílem seminářeje ucelený rozbor problematiky aplikace klasifikací v daních, zejména s ohledem na zatřiďování majetku

a služeb pro účely daní z příjmů a DPH.

 

Výklad bude zaměřenzejména následující problematiku:

-          principy klasifikací užívaných v daních (např. CZ-CC, CZ-CPA, CZ-NACE, HS/CN), metodika jejich použití, vazby

mezi klasifikacemi, vztah k daňovým zákonům,

-          aplikace klasifikací při zatřiďování majetku pro účely daně z příjmů, zejména zařazení majetku do odpisových skupin,

vč. výkladu související problematiky (co je a není součástí nemovité věci, samostatný majetek versus soubor movitých věcí,

stanovení vstupní ceny, kdy lze zařadit majetek do užívání)

-          použití klasifikací v zákoně o DPH, metodika vedoucí k určení zboží a služeb podléhajících první a druhé snížené sazbě DPH,

aplikace první snížené sazby u staveb pro bydlení, rozlišení stavebních a montážních prací pro přenos daňové povinnosti v tuzemsku

na příjemce, postup při přenesené daňové povinnosti u komodit podle nařízení vlády apod.

-          aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech (daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně,

elektronická evidence tržeb).

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny

aktuální postupy ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

 

Přednáší:       RNDr. Ivan BRYCHTA, daňový poradce

    Termín:      17.června  2020 / středa / od 9.00 hod.  (  8. 30  prezence )

      Místo:       Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

        Cena:      1900,-Kč / vč. DPH /

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci

v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřeby

jejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního

vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat

např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                     DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 GE MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daní

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy