Tisk

Elektronická evidence tržeb /EET/ - náběh zbývajících subjektů od 1. 5. 2020 /služby, výroba, řemesla/

Datum zahájení:
30. březen 2020, 08:30
Datum ukončení:
30. březen 2020, 13:00
Kód:
VS: 13220

Popis

 

 

Evidenci tržeb již budou na jaře 2020 podléhat všechny subjekty bez rozdílu zatřídění jejich ekonomické činnosti /účinnost od 1.5.2020/. 

 Cílová skupina:Podnikatelé, manažeři, účetní, poradci s důrazem na ty, kteří dle EET již evidují /jde např. o změny v obsahu účtenky v důsledku přijaté novely/ nebo ve třetí a čtvrté vlně budou vstupovat do EET dle zákona č. 112/2016 Sb.

Cíl semináře:Seznámit posluchače s obsahem novely zákona o evidenci tržeb /EET/, která vtáhne všechny zbývající podnikatele do povinnosti evidovat vybrané tržby. Pozornost budeme také věnovat stávajícím problémů při aplikaci EET v praxi v první a druhé vlně.

Probrány budou konkrétní příklady a úskalí aplikace zákona, možnosti a varianty pořízení hardware i příslušných informačních technologií a také seznámíme s alternativními možnostmi aplikací na trhu, kdy podnikatel tzv. na místě u zákazníka zinkasuje převodem úhradu za svoji službu či dodávku zboží a nepůjde o tzv. evidovanou tržbu, neboť bude mít charakter bezhotovostního převodu.

Program semináře:

·         Obsah daňového balíčku schváleného sněmovnou a podepsanou prezidentem ČR novelizující Elektronickou evidenci tržeb náběhem tzv. třetí a čtvrté vlny, tj. zjednodušeně řečeno služeb a výroby včetně časových souvislosti účinnosti právního předpisu v návaznosti na datum vydání ve sbírce zákonů /trojí účinnost změn a dopad na všechny subjekty v EET, tj. již evidujících a těch co začnou od 1.5.2020/

·         Snížení sazby DPH u vybraných služeb či zboží v souvislosti s přijetím Zákona o evidenci tržeb

·         Výjimky z evidence tržeb tzv. elektronickou cestou a nahrazení zvláštním /off-line/ režimem evidování tržeb dle obratu u nejmenších podnikatelů včetně zvláštní úpravy pro poskytovatele lékařských služeb

·         Zvláštní režim pro nejmenší podnikatele – vstupní kritéria, způsob provádění EET prostřednictvím předtištěných účtenek. Přijímání žádostí o schválení zvláštního /off-line/ režimu správcem daně. Možnosti pro již evidující subjekty požádat o zvláštní režim

·         Výjimky z povinnosti evidovat tržby podle ZOET v přehledu /prodej ryb o vánočních svátcích, sociální služby…./

·         Metodika GFŘ vysvětlující novelizovaný Zákon o evidenci tržeb

·         Alternativní aplikace dostupné na trhu, kdy podnikatel přes tuto aplikaci zinkasuje tzv. na místě tržbu, aniž by se muselo jednat o tzv. evidovanou tržbu z pohledu zákona o EET

·         Formální a registrační náležitosti – autentizační údaje, certifikáty, provozovny

·         Přímé a nepřímé zastoupení v EET

·         Doporučení pro výběr poskytovatele aplikace EET v návaznosti na typ a rozsah podnikání subjektu vstupujícího do EET. Alternativní platformy pro EET.

·        

Přednáší:       Ing. Vladimír ZDRAŽIL, člen Metodické rady Svazu účetních

    Termín:      30. března 2020 / pondělí / od 8.30 hod.  (  8.00  prezence )

      Místo:       Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

        Cena:      1900,-Kč / vč. DPH /

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                     DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 GE MONETA  MONEY Bank a.s.

 


Zarezervovat kurz: Elektronická evidence tržeb /EET/ - náběh zbývajících subjektů od 1. 5. 2020 /služby, výroba, řemesla/

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy