Tisk

Problematické oblasti účtování podnikatelů

Datum zahájení:
4. únor 2020, 08:30
Datum ukončení:
4. únor 2020, 13:30
Kód:
VS: 10320
Cena:
1800.00 CZK (včetně DPH)
Místo konání:
Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice
Lektor:
Pan Ing. Vilém JURÁNEK, auditor, lektor, specialista v účetnictví podnikatelů i obcí a neziskových organizací

Popis

 

obsah:

1) oblast dlouhodobého majetku:

- správnost posouzení dlouhodobého nehmotného majetku (kdy je to majetek, kdy služba, problematika licencí...)

- vedlejší náklady spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku (povinně zahrnované do ceny, volitelně zahrnované do vstupní ceny)

- dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

- technické zhodnocení (účetní definice technického zhodnocení a rozdíly oproti daňovému vymezení téhož pojmu, samostatný majetek nebo navýšení hodnoty stávajícího majetku, technické zhodnocení cizí věci, hranice technického zhodnocení, okamžik účtování o technickém zhodnocení...)

- nedokončený majetek a zmařené investice

- dlouhodobý majetek jako nepeněžní vklad do jiné obchodní společnosti

- majetkové účasti a jejich oceňování

- ostatní majetkové a dluhové cenné papíry a jejich oceňování

- problematika inventarizace dlouhodobého majetku

 

2) oblast zásob:

- způsob A a způsob B účtování zásob - výhody, nevýhody, rizika

- oceňování přírůstků nakupovaných zásob - možné způsoby, nevyfakturované dodávky, zpětné příjemky (vydané zásoby vrácené zpět do skladu), 

- oceňování úbytků nakupovaných zásob - možné způsoby, výhody, nevýhody, rizika

- přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby

- problematika inventarizace zásob

 

3) oblast pohledávek a závazků:

- účetní opravné položky k pohledávkám

- vyřazování pohledávek, vyřazování závazků

- problematika inventarizace pohledávek a závazků

- problematika účetních rezerv

- obchodování s pohledávkami, zápočty, dobropisy, dohody o narovnání, prominutí

- pohledávky z titulu smluvních sankcí a úroků z prodlení

 

4) Oblast časového rozlišování a dohadných účtů:

- časové rozlišování ve zvláštních případech (nákup drobného majetku, dotace na pořízení zásob...)

- dohadné účty ve zvláštních případech (nevyfakturovaný dlouhodobý majetek nebo jeho technické zhodnocení, nevyfakturované zásoby)

 

5) Účtování na kapitálových účtech:

- případy rozdělování zisku, pokrývání ztráty, navyšování vlastního kapitálu, snižování vlastního kapitálu, bezúplatné nabytí majetku - rozdíl mezi darováním a ostatními případy bezúplatného nabytí, tvorba fondů, použití fondů ...

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:       Ing. Vilém JURÁNEK auditor, lektor, spec. na účetnictví nezis.org. i podnikatelů

    Termín:      4. února 2020  / úterý /  od 8.30 hod. ( 8.00 prezence )

       Místo:      Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

        Cena:     1800,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč. Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu

nebo chlebíček, zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Problematické oblasti účtování podnikatelů

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy