Tisk

Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících

Datum zahájení:
21. říjen 2019, 08:30
Datum ukončení:
21. říjen 2019, 13:30
Kód:
VS: 17419

Popis

 

Zaměření semináře: Instituce státní správy, obce, školy, zdravotnické pojišťovny, veřejné výzkumné instituce,

právnické osoby zřízené zákonem nebo samosprávou (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů).

 

Přínos pro účastníky: Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty.

 

Program:

Ø  Spisová a archivní služba v ČR po novelách zákona o archivnictví a souvisejících předpisů (přehled aktuální legislativy)

Ø  Základní povinnosti a práva různých typů původců

Ø  Spisový řád a plán

Ø  Výkon spisové služby: příjem, označování, evidence, vyřizování, podepisování, odesílání a ukládání dokumentů

Ø  Manipulace s dokumenty v souvislosti s nařízením EU eIDAS

Ø  Důsledky Nařízení EU GDPR na oblast spisové služby a archivnictví

Ø  Výběr archiválií u původce ve spolupráci s příslušným veřejným archivem

Ø  Ukládání archiválií do archivů a jejich správa

Ø  Výhled předpokládaného vývoje legislativy pro oblast správy dokumentů v dalším období

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  

Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli

jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše

vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište

do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:      PaeDr. Bohumír BROM, archivář s téměř 30-ti letou praxí ve veřejném archivnictví

                                                           a externí pedagog na VŠ

   Termín:      21. října 2019  / pondělí/  od 8.30 hod.  (  8.00 prezence )

     Místo:      Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

       Cena:     1800,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy