Tisk

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020, zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu

Datum zahájení:
21. listopad 2019, 08:30
Datum ukončení:
21. listopad 2019, 13:30
Kód:
VS: 17319

Popis

 

Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

-       platové tarify v roce 2020, a jejich vliv na požadované množství prostředků na platy,

-       vymezení stupnic platových tarifů pro skupiny zaměstnanců ve veřejných službách a správě a podmínky pro jejich uplatnění,

Změny v zařazení prací do platových tříd v katalogu prací ve veřejných službách a správě

Změny nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (výkon státní správy

a samosprávy, sociální služby, školství, zdravotnictví, kultura, atd.) od 1. 1. 2020.

Řešení složitých případů zařazení do platových tříd podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

-       zařazení do platové třídy zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady,

-       zařazování do platových tříd vedoucích zaměstnanců, při kumulacích prací, při zastupování,

-       tvorba popisů práce, vymezování druhu práce v pracovní smlouvě.

Další otázky poskytování platu a jeho složek podle části šesté zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády,

-       změny nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2020 a jejich vliv na platové poměry,

-       ekonomické a sociální podmínky ovlivňující poskytování platu zaměstnavatelem,

-       určování platového tarifu skupin zaměstnanců, určování platové třídy, platového stupně a stupnice platových tarifů,

-       zápočet praxe, zvláštní způsob určení platového tarifu,

-       doplácení do nejnižších úrovní zaručené mzdy,

-       zásada rovnosti při poskytování platu,

-       poskytování příplatku za vedení, osobního příplatku, zvláštního příplatku, režimových příplatků, odměn a cílových odměn,

-       platový výměr.

Splatnost a výplata platu a výpočet průměrného výdělku

Aktuality ke dni konání semináře

Diskuze a zodpovídání dotazů účastníků školení

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  

Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli

jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše

vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište

do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:      Ing. Ivan TOMŠÍ,  MPSV  Praha

   Termín:      21. listopadu 2019  / čtvrtek/  od 8.30 hod.  (  8.00 prezence )

     Místo:      Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

       Cena:     1800,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 


Zarezervovat kurz: Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020, zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy