Tisk

Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2019

Datum zahájení:
5. prosinec 2019, 08:30
Datum ukončení:
5. prosinec 2019, 13:30
Kód:
VS: 16919

Popis

 

URČENO:Kurz je určen všem, kteří mají základní informace o účetnictví nebo pracují jako účetní, ale možná budou sestavovat účetní závěrku poprvé a potřebují si ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky a při přípravě na daňové přiznání.
Kurz doporučujeme také studentům ekonomických oborů, kteří potřebují rozšířit a prohloubit znalosti o účetní závěrce a souvisejících úkonech.

 

PŘÍNOS:
Na semináři vás provedeme nejen teorií, ale hlavně praktickou částí krok po kroku k úspěšnému sestavení účetních výkazů (účetní závěrky). Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v praxi vyskytují při sestavování výkazů i na řešení účetních chyb minulých účetních období.

 
PROGRAM:

• úvod do problematiky,

• legislativní rámec, účetní metodika,

• sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích,

• obsah přílohy v účetní závěrce,

• ověřování účetní závěrky auditorem,

• výroční zpráva,

• zpráva o vztazích mezi propojenými osobami,

• zveřejňování údajů z účetní závěrky,

• časté chyby zjišťované při auditu účetní závěrky

• řešení chyb minulých účetních období a jak s jejich dopady naložit v aktuální účetní závěrce.


Dotazy a diskuze.

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

 "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:      Ing. Lenka DVOŘÁKOVÁ, daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ

   Termín:      5. prosince 2019 / čtvrtek/ od 8.30 hod. (  8.00 prezence )

     Místo:      Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

       Cena:     1800,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 


Zarezervovat kurz: Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2019

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy