Tisk

Zákoník práce - Náhrada škody a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích a aktuální otázky vybraných oblastí pracovního práva ve znění právní úpravy platné v roce 2019

Datum zahájení:
1. listopad 2019, 08:30
Datum ukončení:
1. listopad 2019, 13:30
Kód:
VS: 16019

Popis

 

Na základě řady podnětů účastníků seminářů k pracovněprávním vztahům „od A do Z“ vyjadřujících požadavek,

aby obsahem příštích seminářů byla vždy pouze dílčí, avšak tematicky ucelená věcně příbuzná problematika těchto

právních vztahů, nabízíme monotématický seminář zaměřený na aktuální výklad právní úpravy náhrady škody

a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích podle zákoníku práce a dalších vybraných oblastí pracovního práva.

 

Seminář je zaměřen na prezentaci v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů

v této oblasti platných a účinných v roce 2019, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Seminář je zaměřen na praktické

potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů,

územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

 

Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku

 • Náhrada škody a nemajetkové újmy podle zákoníku práce
 • - odpovědnost zaměstnance
 • - odpovědnost zaměstnavatele
 • - náhrada za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Vybrané instituty pracovněprávních vztahů
 • - způsoby vzniku pracovního poměru a dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • - převedení zaměstnance na jinou práci
 • - způsoby rozvázání pracovního poměru a dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • - neplatné rozvázání pracovního poměru
 • - doručování písemností
 • - konkurenční doložka
 • Aktuality pracovního práva
 • - podle stavu legislativního vývoje v této oblasti práva
 •  

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách

v pracovněprávní oblasti a rovněž budou

prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné

dotazy účastníků týkající se výše uvedené problematiky.

 

Přednáší:     Mgr. Zdeněk SCHMIED – vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy

                                                           Ministerstva práce a sociálních věcí Praha

   Termín:     1. listopadu 2019 / pátek / od 8.30 / 8.00 prezence/

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:    1800,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  

Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. Tudíž členové Komory auditorů ČR 

mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřeby

jejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a 

seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do

přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

 


Zarezervovat kurz: Zákoník práce - Náhrada škody a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích a aktuální otázky vybraných oblastí pracovního práva ve znění právní úpravy platné v roce 2019

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy