Tisk

Příprava roční účetní závěrky 2019,inventarizace, aktuality v oblasti účetnictví a daní příspěvkových organizací + upozornění na časté chyby a nedostatky v účetnictví, předcházení rizik podvodů v účetnictví a ochrana proti nim

Datum zahájení:
3. prosinec 2019, 08:30
Datum ukončení:
3. prosinec 2019, 13:30
Kód:
VS: 19008

Popis

 

Seminář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací

Program:

·         Přípravné práce pro sestavení roční účetní závěrky

·         Inventarizace – inventarizační plán, proškolení komisí, inventurní soupisy, vyhodnocení inventarizačních

rozdílů, inventarizační zpráva, upozornění na vybrané chyby při inventarizacích

·         Časové rozlišení a dohadné položky – jejich stanovení, zaúčtování, možnosti výjimek z časového rozlišení

·         Zúčtování transferů od zřizovatele, ze zdrojů EU a ostatních – vybrané příklady

·         Ověření správnosti fondů – pohyby a zůstatky

·         Kontrolní postupy pro ověření správnosti účetní závěrky

·         Členění nákladů a výnosů na hlavní a doplňkovou činnost

·         Daňové povinnosti – upozornění na daň z příjmů, silniční daň a DPH

 

 Přednáší:     Ing. Daniela BURIANOVÁ, LL.M.  auditor a daňový poradce ,

                                 Člen sekce pro neziskové organizace KDP ČR        

 Termíny:      3. prosince 2019  /úterý/od 8.30 hod. ( 8.00 prezence )

      Místo:      Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:      1500,-Kč    Nejsme plátci DPH

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

Vzdělávací agentura SALVEA, K Zámečku 338, 530 03 Pardubice

IČ: 62708775        Nejsme plátci DPH

Mail: salvea.pce@volny.cz        

Telefon: +420 727 855 400, +420 722 546 496

Bankovní spojení:     9869935524/0600  MONETA MONEY Bank a.s.

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  

Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. Tudíž členové Komory auditorů ČR 

mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřeby

jejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a 

seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do

přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 


Zarezervovat kurz: Příprava roční účetní závěrky 2019,inventarizace, aktuality v oblasti účetnictví a daní příspěvkových organizací + upozornění na časté chyby a nedostatky v účetnictví, předcházení rizik podvodů v účetnictví a ochrana proti nim

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy