Tisk

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2020

Datum zahájení:
22. listopad 2019, 08:30
Datum ukončení:
22. listopad 2019, 13:00
Kód:
VS: 14619

Popis

 

Ø  Přehled posledních změn v oblasti důchodového pojištění

Ø  Doby pojištění a náhradní doby pojištění v roce 2020

Ø  Druhy dávek důchodového pojištění

·         Vzorový příklad výpočtu důchodu roku 2020 v porovnání s rokem 2019, pravidla valorizace důchodů v roce 2020

Ø  Tzv. „předdůchod“ poskytovaný z doplňkového penzijního spoření a jeho vliv na výši budoucího důchodu

Ø  Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle aktuálního stavu právní úpravy

·         Součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem

·         Ohlašovací povinnost při zaměstnávání poživatelů předčasných starobních důchodů

·         Možnosti prokazování dob zaměstnání chybějících v evidenci ČSSZ

·         Využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění

Ø  Agenda vedení ELDP

·         vzorové příklady(připomenutí posledních změn)

§  povinnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich dodatečném zúčtování za zpětné období

§  rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění

§  vyloučené doby a omluvné důvody – rozšíření o tzv. „otcovskou“ a dlouhodobé ošetřovné

·         upozornění na zjišťované závady

Ø  Postihy za přestupky zaměstnavatelů v souvislosti s plněním povinností na úseku důchodového pojištění

Ø  Výstupy z jednání tzv. Komise pro spravedlivé důchody a jejich případné dopady na činnost zaměstnavatelů

Ø  Další aktuality, připravované změny

Ø  Diskuze

Obsah semináře může být upraven podle aktuálního vývoje právní úpravy.

 

Přednáší: JUDr. Helena PELIKÁNOVÁ – advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pelikán, Praha

       JUDr. Roman LANG, Ph.D.- odd. důchodového pojištění MPSV ČR

   Termín:     22. listopadu 2019/ pátek/ od 8.30 hod. / 8.00 prezence /

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

       Cena:    2000,-Kč  / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 GE MONETA  MONEY Bank a.s.

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  

Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. Tudíž členové Komory auditorů ČR 

mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřeby

jejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a 

seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do

přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

 


Zarezervovat kurz: DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2020

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy