Tisk

DPH - třídenní kurz uplatňování DPH v tuzemsku a zahraničí

Datum zahájení:
13. červen 2019, 08:30
Datum ukončení:
26. červen 2019, 13:30
Kód:
VS: 14119

Popis

 

Cílová skupina:Zájemci o problematiku DPH, účetní, ekonomové, poradci

 

Cíl kurzu:Uplatňování DPH v praxi plátců  s důrazem na podnikatelské subjekty –

přehledně, jasně s dostatečným prostorem pro příklady a modelové situace.

 

Časová dotace:/15 hodin – ve třech výukových dnech / s tím, že v případě

zájmu lze absolvovat kurz celý anebo některý vybraný den dle zaměření účastníka

 

Datum konání:

13.6.2019 /8,30 – 13,30 hodin/ - první výukový den

19.6.2019 /8,30 – 13,30 hodin/ - druhý výukový den

26.6.2019 /8,30 – 13,30 hodin/ - třetí výukový den

 

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil, člen Metodické rady Svazu účetních

 

Cena kurzu: 5.400 Kč včetně DPH /v případě absolvování vybraného jednoho výukového

dne 1.800 Kč včetně DPH, v případě dvou výukových dnů 3.600 Kč včetně DPH/

 

Program kurzu:

 

První výukový den – uplatňování DPH v tuzemsku /13.6.2019 od 8,30 hodin/

Pojetí zákona a jeho principy, role DPH ve fiskálním režimu ČR

Subjekty a jejich vymezení – osoba nepovinná k dani, neplátce, identifikovaná osoba, plátce

Místo uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň

Základní pojmy pro fakturaci anebo povinné náležitosti daňových dokladů a jejich vypovídací

schopnost respektive vazby na daňovou povinnost

Povinnost přiznat daň z tuzemských transakcí /služby, zboží/, časové souvislosti

Náležitosti daňových dokladů, druhy daňových dokladů

Nárok na odpočet DPH, časové souvislosti

Zvláštní režimy dle ZDPH

Daňové přiznání – jeho analýza s důrazem na tuzemské transakce, podání přiznání, placení daně

Kontrolní hlášení s důrazem na tuzemsko

Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce dle paragrafu 92 ZDPH

 

Druhý výukový den – uplatňování DPH vůči zahraničí /19.6.2019 od 8,30 hodin/

Shrnutí  principů uplatňování daně z přidané hodnoty z přeshraničních plnění

Pořízení zboží z jiného členského státu– uplatnění DPH s důrazem na časové souvislosti, ukázka a náležitosti faktury, řešení reklamace /množstevní, kvalitativní/, skonto, přijetí vzorků, uplatnění nároku na odpočet, účetní souvztažnosti, trojstranné obchody, zboží v e-commerce

Dodání zboží do jiného členského státu– místo uskutečnění zdanitelného plnění, osoba povinná přiznat DPH, důkazní prostředky pro daňový režim, vazba na souhrnné hlášení

Zasílání zboží- ukázka a náležitosti faktury, role osoby neusazené v JČS, registrace v jiném členském státu, placení DPH v zahraničí, vykazování plnění v našem přiznání, která jsou následně zdaněna v JČS

Přemístění zboží do jiného členského státu– právní fikce, kdy zboží určené k prodeji odchází z jednoho státu do státu druhého, avšak nemění vlastníka. Problematika call-off stock, konsignační sklady.

Dovoz zboží– uplatnění DPH při dovozu, celní problematika, faktury při dovozu, účetní souvztažnosti, rizika při dovozu,

Vývoz zboží– uplatnění osvobození od DPH při vývozu,  prokazování vývozu jiným způsobem, služby vázané na vývoz

Poskytnutí služeb do jiného členského státu a třetí země– uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla – viz paragraf 9, ZDPH, souhrnné hlášení. Aktivní zušlechťovací styk.

Přijetí služeb z jiného členského státu– časové souvislosti při samovyměření DPH – z EU i třetích zemí, účtování přijatých služeb, časové rozlišení u déletrvajících služeb na konci roku. Pasivní zušlechťovací styk

Promítnutí přeshraničních plnění do přiznání k DPH a kontrolního hlášení. Rozbor jednotlivých řádků

 

Třetí výukový den – vybrané problematické okruhy z daně z přidané hodnoty /26.6.2019 od 8,30 hodin/

Chybná fakturace a odpovědnost plátce vs příjemce– důsledky nesprávně vystavených daňových dokladů, na základě kterých je nesprávně uplatněno DPH – riziko doměrků, na základě přijatých chybných daňových dokladů

Opravné daňové doklady dle paragrafu 42, 43 a 44– časové souvislosti s důrazem na promítnutí v kontrolním hlášení

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet s důrazem na ta nejčastější plnění– prodej nemovitostí, technické zhodnocení, pronájmy nemovitostí

Nestandardní situace s obchodním a dlouhodobým majetkem z pohledu DPH– zničení, ztráta, krádež, změna rozsahu použití – korekční mechanismy ano či ne, prodej dlouhodobého majetku před pětiletou resp. desetiletou lhůtou

Zvláštní režimy– cestovní služba, prodej použitého zboží – uplatňování DPH u osob uskutečňující plnění v těchto zvláštních režimech a nakládání s daňovými doklady v pozici příjemce plnění

Příjemce plnění a jeho ručení za daň nezaplacenou dodavatelem– východiska paragrafů 109 a 109a ZDPH, nové postupy správců v návaznosti na výstupy z kontrolních hlášení

Tuzemská přenesená daňová povinnost dle paragrafu 92– volba režimu ano či ne, riziko, plánované plošné zavedení RPDP od července 2020

Uplatňování DPH u poukazů – nový paragraf 15 ZDPH, jednoúčelové a víceúčelové poukazy

Změna režimu – novelou 2019 upravené podmínky pro tzv. změnu režimu tj. registraci plátce nebo zrušení registrace plátce

 

Přednáší:      Ing. Vladimír ZDRAŽIL, člen Metodické rady Svazu účetních

   Termín:      13.6. – čtvrtek, 19.6. - středa, 26.6. – středa 2019   od 8.30 hod.  (  8.00 prezence )

      Místo:      Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

       Cena:     5400,-Kč / vč.DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarezervovat kurz: DPH - třídenní kurz uplatňování DPH v tuzemsku a zahraničí

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy

DPH